ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் | Hansel and Gretel in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Fairy Tales

author Tamil Fairy Tales   2 год. назад
3,907,903 views

6,438 Like   2,701 Dislike

ஜேக்கும் அவரைக் கொத்தும் | Jack and the Beanstalk in Tamil | Tamil Fairy Tales

ஜேக்கும் அவரைக் கொத்தும் | Jack and the Beanstalk in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy Tales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙 ► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4 ► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0 ► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk ► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ ► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac ► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY ► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8 ► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM ► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio ► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A ► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA ► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ ► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU ► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8 ► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns ► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw ► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk ► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs ► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E ► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8

مفاجأة السحر البيض Teddy Kids★ أغاني الأطفال - أغاني فيديو مضحك للأطفال الرضعD23

مفاجأة السحر البيض Teddy Kids★ أغاني الأطفال - أغاني فيديو مضحك للأطفال الرضعD23 https://youtu.be/4vrUBNqG2iY #ColorFulTeddyKids

Shinchan tamil new 94

Subscribe & More Videos: http://zipansion.com/1zzkP Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!! #

የቀርከሀ ቆራጩ ታሪክ | Tale of the Bamboo Cutter in Amharic | Amharic Fairy Tales

የቀርከሀ ቆራጩ ታሪክ | Tale of the Bamboo Cutter in Amharic | Amharic Story for Kids | Amharic Kids Story | Ethiopian Kids Story | Amharic Story | Fairy Tales | 4K UHD | Amharic Fairy Tales ★ Subscribe us on YouTube : http://bit.ly/2EM9nku ★ Like us on Facebook : http://bit.ly/2Q7guVN ★ Follow us on Instagram : http://bit.ly/2Joh138 ★ Twitter : http://bit.ly/2JoNoyE ★ Google Plus : http://bit.ly/2zbCmYT Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ይመልከቱ 💙 Watch more videos in Amharic 💙 ► ትንሾቹ ልዕልት አይጥ - Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/uofipZZhZ4I ► ተኩላውና ሰባቱ ልጆች - Wolf and Seven Little Goats : https://youtu.be/rBkHQMDbjEY ► አንበሳና አይጥ - Lion And Mouse : https://youtu.be/ICk03t9WTcE ► እንቁራሪቱ ልዑል - Frog Prince : https://youtu.be/8HXynleIxi0 ► የበረዶ ንግስት - Snow Queen : https://youtu.be/XljREdKqGoM ► ሲንደሬላ - Cinderella : https://youtu.be/Ml1K7wo5Igo ► ራፑንዘል - Rapunzel : https://youtu.be/ZGqUs0dS64o ► ፑስ በቦቴ - Puss in Boots : https://youtu.be/qU-UysUX-U8 ► አስራ ሁለቱ ደናሽ ልዕልቶች - 12 dancing Princess : https://youtu.be/jCw8Rq-s8O4 ► በረዶ ነጭና ሰባቱ ድንክዬዎች - Snow White and the Seven Dwarfs : https://youtu.be/jQIbGv1tCWg ► ተምበሊና - Thumbelina : https://youtu.be/_ipdXHswiYc ► ጃክና የባቄላው ተክል - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/V8MF4-tyoBs ► ቆንጆዋና አውሬው - Beauty and Beast : https://youtu.be/MGTI3Ef-9xs ► ሀንሰልና ግሬተል - Hansel and Gretel : https://youtu.be/94KW6BbQcSc ► ሶስቱ ትንንሽ አሳማዎች - Three Little Pigs : https://youtu.be/a7v1Y_b_a04 ► የከተማ አይጥና የገጠር አይጥ - Town Mouse and Country Mouse : https://youtu.be/8X1ImdyEn94 ► የጫካ መጽሀፍ - Jungle Book : https://youtu.be/ekuo3gu5ouY ► ትንሷ ባለ ቀይ ቆብ - Little Red Riding Hood : https://youtu.be/FiiUmxshFrw ► ረምፕእልስቲለትስኪን - Rumpelstiltskin : https://youtu.be/FW9DXiKbaXk ► ደስተኛ ልዑል - Happy Prince : https://youtu.be/DjkjGUdhFD8

Dont Tell Lie | பொய் சொல்லாதே | Panchatantra Tales | Tamil Moral Stories For Kids

We all know what lying leads to, don’t we? Well, this story from Panchatantra tales by MagicBox is about a boy who tries to fool his father by lying about a tiger prowling about. What happens next, can be seen in the above video. Watch, enjoy and learn from the video." Panchatantra is an Indian collection of ancient, interrelated animal fables in the form of Sanskrit verses and prose. They are popularly known for being good to read stories, as they help illuminate young minds. One of the main reasons for their acclaim is that each of these fables has a lesson within, to improve the moral values in children. Click here to playlist (Panchatantra) : https://www.youtube.com/playlist?list=PL2CGFKRt267uor0g3iSVeOAH_1tcT0Pnz Website: https://www.magicbox.co.in/ subscribe here: https://goo.gl/FT9aku

ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் | Hansel and Gretel in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy TalesWatch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙

► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4

► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0

► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk

► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ

► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac

► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY

► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8

► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM

► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio

► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A

► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA

► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ

► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU

► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8

► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns

► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw

► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk

► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs

► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E

► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8

Comments for video: