រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងអណ្ដូងខ្មោច|Khmer Legend-The well of ghost,Khmer ghost story

author KhmerLegend   8 мес. назад
94,491 views

783 Like   51 Dislike

រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងចងខ្មោចធ្វើជាមិត្ត|Khmer Legend-Friendship with ghost,Ghost story

ចំណងជើងរឿង៖ ចងខ្មោចធ្វើជាមិត្ត និពន្ធដោយ៖ លោក ស្រេង លាងគ្រី រៀបរៀងដោយ និងនិទានដោយ៖ លោក ស្រេង ចក់(ម្ចាស់ឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ) ប្រភេទរឿង៖ អប់រំ រចនារូបភាពដោយ៖ ស្រេង បញ្ញា កាលបរិច្ឆេទនិពន្ធ៖ ១០ មេសា ២០១៨ កាលបរិច្ឆេទនិពន្ធចប់៖ ១១ មេសា ២០១៨ រយៈពេលនិពន្ធចប់៖ ៨ ម៉ោង មាននៅក្នុង៖ Youtube Channel “ឆានែល រឿងព្រេង ខ្មែរ” ផលិតដោយឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ អាចស្វែងរកបានតាមរយៈស្វែងរកនៅក្នុងយូធូបដោយវាយពាក្យ៖ រឿងព្រេងខ្មែរ-ចំណងជើងរឿងនេះ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាង ឆានែលរឿងព្រេង ខ្មែរ

រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងខ្មោចតាមលងដល់ផ្ទះ|Khmer Legend-The ghosts follow till arrive home

Story title : The ghosts follow till arrive home Writer: Sreng chork Illustrator : Sreng Pagna Date : 22/03/2018 Posted in រឿងព្រេងខ្មែរ​ channel Thanks for your supporting my channel.

ខ្មោចអាតេវ-Ah Tev ghost, Khmer ghost story

ចំណងជើងរឿង៖ ខ្មោចអាតេវ និពន្ធដោយ៖ លោក ស្រេង ចក់ រៀងរៀងដោយ និងនិទានដោយ៖ លោក ស្រេង ចក់(ម្ចាស់ឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ) ប្រភេទរឿង៖ រន្ធត់ព្រឺព្រួច រចនារូបភាពដោយ៖ ស្រេង បញ្ញា កាលបរិច្ឆេទនិពន្ធចប់៖ ១០ មេសា ២០១៨ រយៈពេលនិពន្ធចប់៖ ២ម៉ោង ៣០នាទី មាននៅក្នុង៖ Youtube Channel “ឆានែល រឿងព្រេង ខ្មែរ” ផលិតដោយឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ អាចស្វែងរកបានតាមរយៈស្វែងរកនៅក្នុងយូធូបដោយវាយពាក្យ៖ រឿងព្រេងខ្មែរ-ចំណងជើងរឿងនេះ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាង ឆានែលរឿងព្រេង ខ្មែរ Story Title: Ah Tev ghost Author: Mr. Sreng Chork Prepare and Narrated by: Mr. Sreng Chork(The Owner of Channel រឿងព្រេងខ្មែរ ON YOUTUBE) Story kind: Frighten (Khmer ghost story) Illustrator: Mr. Sreng Pagna Finishing Writing date: 10 April 2018 Spending Time: 2 hours and 30 minutes Posted in : Youtube Channel “ រឿងព្រេង ខ្មែរ” Created by “Channel រឿងព្រេង ខ្មែរ” You can see by typing: រឿងព្រេងខ្មែរ-Title of this story

កំព្យូទ័រខ្មោច|The ghost Computer,Khmer ghost story

This is a short ghost story.It's so frighten story in Cambodia !! hope all fans will be happy during listening to this story!!! Thanks for your support my channel !!!!

ផ្ទះទុកចោល

រឿងផ្ទះទុកចោលជារឿងដែលខ្ញុំបាទស្រេង ចក់ ជាម្ចាស់ឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរបានចំនាយពេលនិពន្ធជាពិសេសផ្ញើជូនចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានគាំទ្រមកកាន់ឆានែលរឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទ។ រៀងនេះជារឿងខ្មោចដែលបង្កប់នូវអាថ៌កំបាំង ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មានភាពភ័យរន្ធត់ព្រឺព្រួច ។សង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមានការពេញចិត្ត និងគាំទ្រផងចុះ ។ សូមអរគុណ។

សូមចុចSubscribe ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តដើម្បីទទួលបាននូវវីដេបន្ត។សូមអរគុណ។
សូមអ្យាស្រ័យចំពោះអ្នកដែលបានសរសេររឿងនេះឡើងផងខ្ញុំបាទអានចេញពីផ្លេយស្តរ ចឹងទៅអត់អាចទាក់ទងទៅអ្នកបាន សូមអធ្យាស្រ័យផងចុះ បើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការផ្សព្វផ្សាយរឿងរបស់អ្នកក្នុងឆានែលខ្ញុំបាទទេ អ្នកអាចបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថារឿងនេះជារបស់អ្នកនោះខ្ញុំនឹងលុប ចេញពីឆានែលខ្ញុំបាទ។អរគុណដោយក្ដីគោរពពីខ្ញុំបាទស្រេង ចក់ ។

Comments for video: