រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងអណ្ដូងខ្មោច|Khmer Legend-The well of ghost,Khmer ghost story

author រឿងព្រេង ខ្មែរ   2 нед. назад
29,935 views

323 Like   16 Dislike

រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងសាកសពឡានកិន|Khmer Legend,Khmer ghost story

This is a ghost story that we really want to let you know ,this story doesn't know clear about its source. Hope you will like this video and be happy with it during your listening ! Thanks for your support !!!! សូមចុចSubscribe ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តដើម្បីទទួលបាននូេវវីដេរឿងព្រេងល្អៗជាបន្ត!!!!សូមអរគុណ!!!! ----------------------------------====================-------------------------------- ----------------------------------------=================-------------------------------- A.សូមចុចលើLink ខាងក្រោមដើម្បីSubscribe ដើម្បីទទួលបានVideos រឿងព្រេងជាច្រើនទៀត: https://www.youtube.com/channel/UCJp9sYk1EHB_P3ttBaE7fLg ------------------------------------=================--------------------------------------- B.សូមចុចលើLink នេះដើម្បីLike page FACEBOOK រឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទ ដើម្បីអាចសំណូមពរមកកាន់ខ្ញុំបាទនូវរឿងដែលលោកអ្នកចង់ស្ដាប់៖https://web.facebook.com/%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A-146729425942480/ ----------------------------------====================-------------------------------- C.សូចចុចលើ Link ខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារឿងព្រេងនិទានខ្មែរជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាៈ ១.រឿងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនាគ និងគ្រុឌខ្មែរ https://www.youtube.com/watch?v=yhG3be5qYxk&t=18s ២.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងកំពង់ខ្សាច់ស|Prey Veng Province's place History៖ https://www.youtube.com/watch?v=qt0jbGxtm1Y ៣.រឿងព្រេងខ្មែរ -រឿងដើមកំណើតរន្ទះ៖ https://www.youtube.com/watch?v=hsw41721bxg&t=99s ៤.រឿងព្រេងខ្មែរ|រឿងប្រវត្តិភ្នំសំពៅ៖ https://www.youtube.com/watch?v=-Oe8KuCZ0tQ&t=90s ៥.រឿងព្រេងខ្មែរ- រឿងពស់កេងកង ៖ https://www.youtube.com/watch?v=UBLqOaSH3ww&t=76s ៦.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងសត្វឥន្ទ្រីយ៍ និងក្រពើដណ្ដើមចំណីគ្នា៖ https://www.youtube.com/watch?v=2a8S69_sGy4 ៧.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបាញ់សត្វ|khmer legend-tow men hunt the bird៖ https://www.youtube.com/watch?v=_Q4Mjah-6gQ&t=57s ៨.រឿងដៃជើងច្រណែនក្រពះ-khmer legend|hand leg mouth get jelous to stomach https://www.youtube.com/watch?v=8l1E8xmS2Dc&t=34s ៩.រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ- រឿងភ្នំប្រសិទ្ធិ៖ https://www.youtube.com/watch?v=9Mb4ZA452rA&t=21s ១០.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងក្ដាន់ អណ្ដើក និងក្អែកជាសម្លាញ់៖ https://www.youtube.com/watch?v=Yd2JQx95SLU&t=16s

រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងជំនាងផ្ទះ|Khmer Legend-House Angel,Khmer belief story

ចំណងជើងរឿង៖ ជំនាងផ្ទះ និពន្ធដោយ៖ លោក ស្រេង ចក់ រៀបរៀងដោយ និងនិទានដោយ៖ លោក ស្រេង ចក់(ម្ចាស់ឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ) ប្រភេទរឿង៖ ទាក់ទងនឹងជំនឿអរូបីយ រចនារូបភាពដោយ៖ ស្រេង បញ្ញា កាលបរិច្ឆេទនិពន្ធ៖ ២០ មេសា ឆ្នាំ២០១៨ កាលបរិច្ឆេទនិពន្ធចប់៖ ២២ មេសា ២០១៨ រយៈពេលនិពន្ធចប់៖ ៨ ម៉ោង មាននៅក្នុង៖ Youtube Channel “ឆានែល រឿងព្រេង ខ្មែរ” ផលិតដោយឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ អាចស្វែងរកបានតាមរយៈស្វែងរកនៅក្នុងយូធូបដោយវាយពាក្យ៖ រឿងព្រេងខ្មែរ-ចំណងជើងរឿងនេះ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាង ឆានែលរឿងព្រេង ខ្មែរ Story Title: The House angel Author: Mr. Sreng Chork Prepare and Narrated by: Mr. Sreng Chork(The Owner of Channel រឿងព្រេងខ្មែរ ON YOUTUBE) Story kind: Khmer invisible Belief Illustrator: Mr. Sreng Pagna Writing date: 20 April 2018 Finishing Writing date: 22 April 2018 Spending Time: 8 hours Posted in : Youtube Channel “ រឿងព្រេង ខ្មែរ” Produced by “Channel រឿងព្រេង ខ្មែរ” You can see by typing: រឿងព្រេងខ្មែរ-Title of this story សូមចុចSubscribe ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តដើម្បីទទួលបាននូេវវីដេរឿងព្រេងល្អៗជាបន្ត!!!!សូមអរគុណ!!!! ----------------------------------====================-------------------------------- ----------------------------------------=================-------------------------------- A.សូមចុចលើLink ខាងក្រោមដើម្បីSubscribe ដើម្បីទទួលបានVideos រឿងព្រេងជាច្រើនទៀត: https://www.youtube.com/channel/UCJp9sYk1EHB_P3ttBaE7fLg ------------------------------------=================--------------------------------------- B.សូមចុចលើLink នេះដើម្បីLike page FACEBOOK រឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទ ដើម្បីអាចសំណូមពរមកកាន់ខ្ញុំបាទនូវរឿងដែលលោកអ្នកចង់ស្ដាប់៖https://web.facebook.com/%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A-146729425942480/ ----------------------------------====================-------------------------------- C.សូចចុចលើ Link ខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារឿងព្រេងនិទានខ្មែរជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាៈ ១.រឿងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនាគ និងគ្រុឌខ្មែរ https://www.youtube.com/watch?v=yhG3be5qYxk&t=18s ២.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងកំពង់ខ្សាច់ស|Prey Veng Province's place History៖ https://www.youtube.com/watch?v=qt0jbGxtm1Y ៣.រឿងព្រេងខ្មែរ -រឿងដើមកំណើតរន្ទះ៖ https://www.youtube.com/watch?v=hsw41721bxg&t=99s ៤.រឿងព្រេងខ្មែរ|រឿងប្រវត្តិភ្នំសំពៅ៖ https://www.youtube.com/watch?v=-Oe8KuCZ0tQ&t=90s ៥.រឿងព្រេងខ្មែរ- រឿងពស់កេងកង ៖ https://www.youtube.com/watch?v=UBLqOaSH3ww&t=76s ៦.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងសត្វឥន្ទ្រីយ៍ និងក្រពើដណ្ដើមចំណីគ្នា៖ https://www.youtube.com/watch?v=2a8S69_sGy4 ៧.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបាញ់សត្វ|khmer legend-tow men hunt the bird៖ https://www.youtube.com/watch?v=_Q4Mjah-6gQ&t=57s ៨.រឿងដៃជើងច្រណែនក្រពះ-khmer legend|hand leg mouth get jelous to stomach https://www.youtube.com/watch?v=8l1E8xmS2Dc&t=34s ៩.រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ- រឿងភ្នំប្រសិទ្ធិ៖ https://www.youtube.com/watch?v=9Mb4ZA452rA&t=21s ១០.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងក្ដាន់ អណ្ដើក និងក្អែកជាសម្លាញ់៖ https://www.youtube.com/watch?v=Yd2JQx95SLU&t=16s

រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងខ្មោចកែខ្លួន|Khmer Legend- Ghost

រឿងខ្មោចកែខ្លួនជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាម្ចាស់ឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ ដែលខ្ញុំបាទបានមើលឃើញនូវទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នទាក់ទងទៅនឹងកត្តាជីវិតជាយុវវ័យរបស់យុវជនខ្មែរយើងជាពិសេសប្អុនដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ!!!ខ្ញុំបាទបាននិពន្ធរឿងនេះឡើងគឺដើម្បីចូលរួមជួយដាស់តឿនស្មារតីពួកគាត់ឲ្យងាកមករកផ្លូវល្អដែលជាផ្លូវដែលសង្គមជាតិយើងត្រូវការ!!!សូមស្ដាប់រឿងនេះទាំងអស់គ្នា!!! សូមចុចSubscribe ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តដើម្បីទទួលបាននូេវវីដេរឿងព្រេងល្អៗជាបន្ត!!!!សូមអរគុណ!!!! ----------------------------------====================-------------------------------- ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើវីដេអូ,រចនាគេហទំព័រ,ថតSportសម្លេង,ទិញទំនុកចម្រៀងOriginal Songs ,ទិញកម្មវិធីកាត់សម្លេង,វីដេអូបង្រៀនកាត់សម្លេង ៖ ទូរសព្ទលេខ: 070 95 34 69/011 98 32 57/097 77 56 098 Facebook profile: Sreng Chork Mail: chork.005@gmail.com Facebook page: រឿងព្រេងខ្មែរ ----------------------------------------=================-------------------------------- A.សូមចុចលើLink ខាងក្រោមដើម្បីSubscribe ដើម្បីទទួលបានVideos រឿងព្រេងជាច្រើនទៀត: https://www.youtube.com/channel/UCJp9sYk1EHB_P3ttBaE7fLg ------------------------------------=================--------------------------------------- B.សូមចុចលើLink នេះដើម្បីLike page FACEBOOK រឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទ ដើម្បីអាចសំណូមពរមកកាន់ខ្ញុំបាទនូវរឿងដែលលោកអ្នកចង់ស្ដាប់៖https://web.facebook.com/%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A-146729425942480/ ----------------------------------====================-------------------------------- C.សូចចុចលើ Link ខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារឿងព្រេងនិទានខ្មែរជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាៈ ១.រឿងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនាគ និងគ្រុឌខ្មែរ https://www.youtube.com/watch?v=yhG3be5qYxk&t=18s ២.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងកំពង់ខ្សាច់ស|Prey Veng Province's place History៖ https://www.youtube.com/watch?v=qt0jbGxtm1Y ៣.រឿងព្រេងខ្មែរ -រឿងដើមកំណើតរន្ទះ៖ https://www.youtube.com/watch?v=hsw41721bxg&t=99s ៤.រឿងព្រេងខ្មែរ|រឿងប្រវត្តិភ្នំសំពៅ៖ https://www.youtube.com/watch?v=-Oe8KuCZ0tQ&t=90s ៥.រឿងព្រេងខ្មែរ- រឿងពស់កេងកង ៖ https://www.youtube.com/watch?v=UBLqOaSH3ww&t=76s ៦.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងសត្វឥន្ទ្រីយ៍ និងក្រពើដណ្ដើមចំណីគ្នា៖ https://www.youtube.com/watch?v=2a8S69_sGy4 ៧.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបាញ់សត្វ|khmer legend-tow men hunt the bird៖ https://www.youtube.com/watch?v=_Q4Mjah-6gQ&t=57s ៨.រឿងដៃជើងច្រណែនក្រពះ-khmer legend|hand leg mouth get jelous to stomach https://www.youtube.com/watch?v=8l1E8xmS2Dc&t=34s ៩.រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ- រឿងភ្នំប្រសិទ្ធិ៖ https://www.youtube.com/watch?v=9Mb4ZA452rA&t=21s ១០.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងក្ដាន់ អណ្ដើក និងក្អែកជាសម្លាញ់៖ https://www.youtube.com/watch?v=Yd2JQx95SLU&t=16s ១១.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងទាក់ទងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ(ប្រវត្តិបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ)៖ https://www.youtube.com/watch?v=5If5iJUp8hE ១២.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងអាសំគមបាញ់លលក https://www.youtube.com/watch?v=4-mGyf3i4Jw&t=4s ១៣.រឿងស្ត្រីពិត ម្ដាយពិត ឪពុកពិត https://www.youtube.com/watch?v=Gyt1icKfB8k&t=32s ១៤.រឿងអាកុហកស៊ី https://www.youtube.com/watch?v=9ONQYjsKQGs&t=130s ១៥.រឿងភ្នំបាយ៉ង់កោរ https://www.youtube.com/watch?v=TXlPR2l-f2Q ១៦.រឿងចៅចាក់ស្មុគ https://www.youtube.com/watch?v=FqtDnh_hawk&t=24s ១៧.រឿងសម្លាញ់ពីរនាក់ https://www.youtube.com/watch?v=Zl0nWx_q27o&t=10s ១៨.រឿងប្រាសាទនាងខ្មៅ https://www.youtube.com/watch?v=9Ysz4rEG2y8&t=25s ១៩.រឿងអាប៉ាងនាងតី https://www.youtube.com/watch?v=C-exbGJkUic ២០.រឿងដើមកំណើតរាហ៊ូ https://www.youtube.com/watch?v=Zhl7BRjJiS8&t=25s ២១.រឿងទេវតាសែកសោយ https://www.youtube.com/watch?v=KopFtDcY64s&t=26s ២២.រឿងពាក្យសុភាសិត៣០តម្លឹង https://www.youtube.com/watch?v=ylVWOpEQaWQ&t=25s ២៣.រឿងចៅអាចម៍សេះ https://www.youtube.com/watch?v=AkDc_8GbvIY&t=47s ២៤.រឿងពស់ថ្លាន់ក្អែរពិស https://www.youtube.com/watch?v=aFyjWlQwkLQ&t=56s ២៥.រឿងកំណប់ឪពុក https://www.youtube.com/watch?v=L_HFIYU9eBk&t=27s ២៦.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងក្រពើរមិលគុណ៖ https://www.youtube.com/watch?v=-ntoPAyqudY ២៧.រឿងក្រពើអាធន https://www.youtube.com/watch?v=0CfbsJCH0LM ២៨.រឿងអ្នកតាទឹកអ្នកតាភ្នំ https://www.youtube.com/watch?v=qh5UHFcVmOg&t=16s ២៩.រឿងស្រីមាយាដកខ្ញី https://www.youtube.com/watch?v=4OD8H8kt2Ug&t=65s ៣០.រឿងចចក https://www.youtube.com/watch?v=N3amoUbn7jo&t=106s ៣១.រឿងដើមកំណើតសត្វផ្សោត https://www.youtube.com/watch?v=2hcs_bbz0So&t=1s ៣២.រឿងអ្នកតាឃ្លាំងមឿង https://www.youtube.com/watch?v=VUnvKRbTqJg&t=216s ៣៣.រឿងប្រាសាទព្រហ្មកិល(ខេត្តសៀមរាប) https://www.youtube.com/watch?v=D_JSBAqZPdA ៣៤.រឿងសត្វរើសគ្នាធ្វើស្ដេច https://www.youtube.com/watch?v=esWsWA7aE64&t=13s ៣៥.រឿងមហាឬស្សីប្រស់ខ្លា https://www.youtube.com/watch?v=N4lS3rZPvQ8&t=351s ៣៦.រឿងខ្លា និងភេពីរ https://www.youtube.com/watch?v=l0jBT5TzK20&t=142s ៣៧.រឿងបុរសកុហកទាំងបួន https://www.youtube.com/watch?v=CII2W5OicQ0&t=30s -----------------------------------===================--------------------------- D.សូមចុចលើLink ខាងក្រោមដើម្បីDownload យកសៀវភៅរឿងព្រេងខ្មែរផ្សេងៗដូចជា ៖ (ចំណាំៈ ពេលចុចហើយ សូមលោកអ្នករង់ចាំប្រហែល៥វិនាទីដើម្បីរំលងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម) ១.រឿងក្រពើអាធន៖ http://quainator.com/53a

និទានរឿងខ្មែរ-រឿងខ្មោចយាយសាយ ពីឆាណែលរឿងព្រេងខ្មែរ

សូមអគុណសំរាប់ការតាមដានទស្សនា។ យើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៏របស់អស់លោកអ្នកទៅតាមដានទស្សនា វីដេអូរឿងនិទានផ្សេងៗដូចជា រឿងខ្មោច រឿងព្រេង រឿងប្រឌិត ផ្សេងៗ។ សូមជូនពលោកអ្នកទស្សនាអោយជួបប្រទះតែសុខទាំងបួនប្រការកុំបីឃ្លាងឃ្លាតឡើយ។ ពីឆាណែល និទានរឿងខ្មែរ សូមអគុណ!!!!!! សូមមេត្តចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីឌេអូថ្មីៗ។ សូមអគុណ។ Our Facebook Page: https://facebook.com/KhmerNarratedStories/

រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងផ្ទះមានខ្មោចនៅ|Khmer Legend-The house is lived by ghosts,Khmer ghost stor...

ចំណងជើងរឿង៖ ផ្ទះមានខ្មោចនៅ និពន្ធដោយ៖ លោក ស្រេង លាងគ្រី រៀងរៀងដោយ និងនិទានដោយ៖ លោក ស្រេង ចក់(ម្ចាស់ឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ) ប្រភេទរឿង៖ រន្ធត់ព្រឺព្រួច រចនារូបភាពដោយ៖ ស្រេង បញ្ញា កាលបរិច្ឆេទនិពន្ធចប់៖ ០៧ មេសា ២០១៨ រយៈពេលនិពន្ធចប់៖ ២ថ្ងៃ មាននៅក្នុង៖ Youtube Channel “ឆានែល រឿងព្រេង ខ្មែរ” ផលិតដោយឆានែលរឿងព្រេងខ្មែរ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ អាចស្វែងរកបានតាមរយៈស្វែងរកនៅក្នុងយូធូបដោយវាយពាក្យ៖ រឿងព្រេងខ្មែរ-ចំណងជើងរឿងនេះ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាង Story Title: The house is lived by ghosts Author: Mr. Sreng Leang Krey Prepare and Narrated by: Mr. Sreng Chork(The Owner of Channel រឿងព្រេងខ្មែរ ON YOUTUBE) Story kind: Frighten (Khmer ghost story) Illustrator: Mr. Sreng Pagna Finishing Writing date: 07 April 2018 Spending Time: 2days Posted in : Youtube Channel “ រឿងព្រេង ខ្មែរ” Produced by “Channel រឿងព្រេង ខ្មែរ” You can see by typing: រឿងព្រេងខ្មែរ-Title of this story សូមចុចSubscribe ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តដើម្បីទទួលបាននូេវវីដេរឿងព្រេងល្អៗជាបន្ត!!!!សូមអរគុណ!!!! ----------------------------------====================-------------------------------- ----------------------------------------=================-------------------------------- A.សូមចុចលើLink ខាងក្រោមដើម្បីSubscribe ដើម្បីទទួលបានVideos រឿងព្រេងជាច្រើនទៀត: https://www.youtube.com/channel/UCJp9sYk1EHB_P3ttBaE7fLg ------------------------------------=================--------------------------------------- B.សូមចុចលើLink នេះដើម្បីLike page FACEBOOK រឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទ ដើម្បីអាចសំណូមពរមកកាន់ខ្ញុំបាទនូវរឿងដែលលោកអ្នកចង់ស្ដាប់៖https://web.facebook.com/%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A-146729425942480/ ----------------------------------====================-------------------------------- C.សូចចុចលើ Link ខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារឿងព្រេងនិទានខ្មែរជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាៈ ១.រឿងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនាគ និងគ្រុឌខ្មែរ https://www.youtube.com/watch?v=yhG3be5qYxk&t=18s ២.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងកំពង់ខ្សាច់ស|Prey Veng Province's place History៖ https://www.youtube.com/watch?v=qt0jbGxtm1Y ៣.រឿងព្រេងខ្មែរ -រឿងដើមកំណើតរន្ទះ៖ https://www.youtube.com/watch?v=hsw41721bxg&t=99s ៤.រឿងព្រេងខ្មែរ|រឿងប្រវត្តិភ្នំសំពៅ៖ https://www.youtube.com/watch?v=-Oe8KuCZ0tQ&t=90s ៥.រឿងព្រេងខ្មែរ- រឿងពស់កេងកង ៖ https://www.youtube.com/watch?v=UBLqOaSH3ww&t=76s ៦.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងសត្វឥន្ទ្រីយ៍ និងក្រពើដណ្ដើមចំណីគ្នា៖ https://www.youtube.com/watch?v=2a8S69_sGy4 ៧.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបាញ់សត្វ|khmer legend-tow men hunt the bird៖ https://www.youtube.com/watch?v=_Q4Mjah-6gQ&t=57s ៨.រឿងដៃជើងច្រណែនក្រពះ-khmer legend|hand leg mouth get jelous to stomach https://www.youtube.com/watch?v=8l1E8xmS2Dc&t=34s ៩.រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ- រឿងភ្នំប្រសិទ្ធិ៖ https://www.youtube.com/watch?v=9Mb4ZA452rA&t=21s ១០.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងក្ដាន់ អណ្ដើក និងក្អែកជាសម្លាញ់៖ https://www.youtube.com/watch?v=Yd2JQx95SLU&t=16s

Please enjoy your listening along with this short stroy !!!!

សូមចុចSubscribe ប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តដើម្បីទទួលបាននូេវវីដេរឿងព្រេងល្អៗជាបន្ត!!!!សូមអរគុណ!!!!
----------------------------------====================--------------------------------

----------------------------------------=================--------------------------------
A.សូមចុចលើLink ខាងក្រោមដើម្បីSubscribe ដើម្បីទទួលបានVideos រឿងព្រេងជាច្រើនទៀត:
https://www.youtube.com/channel/UCJp9sYk1EHB_P3ttBaE7fLg

------------------------------------=================---------------------------------------
B.សូមចុចលើLink នេះដើម្បីLike page FACEBOOK រឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទ ដើម្បីអាចសំណូមពរមកកាន់ខ្ញុំបាទនូវរឿងដែលលោកអ្នកចង់ស្ដាប់៖https://web.facebook.com/%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%81%E1%9E%84%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A-146729425942480/

----------------------------------====================--------------------------------
C.សូចចុចលើ Link ខាងក្រោមដើម្បីទស្សនារឿងព្រេងនិទានខ្មែរជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាៈ
១.រឿងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនាគ និងគ្រុឌខ្មែរ
https://www.youtube.com/watch?v=yhG3be5qYxk&t=18s
២.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងកំពង់ខ្សាច់ស|Prey Veng Province's place History៖ https://www.youtube.com/watch?v=qt0jbGxtm1Y
៣.រឿងព្រេងខ្មែរ -រឿងដើមកំណើតរន្ទះ៖ https://www.youtube.com/watch?v=hsw41721bxg&t=99s
៤.រឿងព្រេងខ្មែរ|រឿងប្រវត្តិភ្នំសំពៅ៖
https://www.youtube.com/watch?v=-Oe8KuCZ0tQ&t=90s
៥.រឿងព្រេងខ្មែរ- រឿងពស់កេងកង ៖
https://www.youtube.com/watch?v=UBLqOaSH3ww&t=76s
៦.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងសត្វឥន្ទ្រីយ៍ និងក្រពើដណ្ដើមចំណីគ្នា៖ https://www.youtube.com/watch?v=2a8S69_sGy4
៧.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបាញ់សត្វ|khmer legend-tow men hunt the bird៖
https://www.youtube.com/watch?v=_Q4Mjah-6gQ&t=57s
៨.រឿងដៃជើងច្រណែនក្រពះ-khmer legend|hand leg mouth get jelous to stomach
https://www.youtube.com/watch?v=8l1E8xmS2Dc&t=34s
៩.រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ- រឿងភ្នំប្រសិទ្ធិ៖ https://www.youtube.com/watch?v=9Mb4ZA452rA&t=21s
១០.រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងក្ដាន់ អណ្ដើក និងក្អែកជាសម្លាញ់៖ https://www.youtube.com/watch?v=Yd2JQx95SLU&t=16s

Comments for video: