ស្តាប់និទានរឿង​ អាឡេវ-Story khmer -short fairy tales for cambodia

author SCL Suychhayly   11 мес. назад
14,469 views

108 Like   17 Dislike

khmer legend, ព្រេងនិទានខ្មែរ, Khmer Folk tale for Children,

រឿងនិទាន មនុស្សដុះស្លាប |Khmer Cartoon|Tokata Khmer|រឿងតុក្កតា|

Welcome to my channel Tokata Khmer.We hope that you enjoy with my video រឿងនិទាន មនុស្សដុះស្លាប. +More Video រឿងនិទាន អ្នកក្លាហានជួយ ព្រះនាង https://youtu.be/6YNRFOEpFH0 រឿងនិទាន កូននាគតូច| https://youtu.be/GRXX2B-OXnk រឿងនិទាន មនុស្ស ចចក https://youtu.be/QTVlp-lapm4 +Music by Dark Times by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100747 Artist: http://incompetech.com/

រឿងព្រេងខ្មែរ-រឿងសត្វចចក និងទុង និងរឿងដើមកំណើតសត្វគ្...

រឿងសត្វចចក និងទុង និយាយពីការរាប់អានគ្នា របស់មនុស្សក្នុងសង្គមដែលយើងប្រាកដជាធ្លាប់ជួបខ្លះជាក់ជាមិនខានឡើយនូវជំពូកមនុស្សរបៀបនេះ គឺមានច្រើនគួរសមដែរនៅក្នុងសង្គម គឺរាប់អានស្មោះឬ ល្អតែត្រឹមមាត់ តែចិត្តពុំដូចច្នោះឡើយ ។ ជាក់ស្ដែងដូចក្នុងរឿងនេះយ៉ាងចឹង។ម្យ៉ាងទៀត រឿងដើមកំណើតសត្វកូនលោកគឺជារឿងព្រេងខ្មែរដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងកំណើតនៃសត្វកូនលោក ឬដែលយើងហៅថា សត្វគ្រលីងគ្រលោង តាមរយៈរឿងព្រេងខ្មែរ​តែប៉ុណ្ណោះ។ សូមស្ដាប់រឿងនេះលោកអ្នកនឹងបានដឹង។

khmer story ឪពុកភ្លុក កូនពេទ្យ រឿងនិទាន រឿងនិទានខ្មែរ​

សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាំ ជាមួយរឿងថ្មីរបស់ខ្ញុំ ក៏អរគុណសំរាប់ការចូលទស្សនាវីដែអូរបស់ខ្ញុំ ។ បើមានកន្លែងណាខុស សូមអធ្យាស្រ័យផងក្នុងន័យខ្មែរដូចគ្នា ។ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- រឿងនិទានខ្មែរ រឿងនិទាន កុងជាប់អន្ទាក់ Khmer nitean khmer story ពីងពាង និង ឃ្មុំ | រឿងនិទាន | រឿងនិទានខ្មែរ KHMER NITEAN រឿងនិទានខ្មែរ, តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ, តុក្កតា, រឿងនិទាន, KHMER NITEAN, និទានខ្មែរ, រឿងនិទានកុមារ, រឿនិទាន ខ្មែរ, រឿងនិទានខ្មែរ2017, រឿង និទានខ្មែរ, ឆ្មា កណ្តុរ និយាយខ្មែរ, តុក្កតានិយាយខ្មែរ2017, រឿងតុក្កតា និយាយខ្មែរ, រឿងនិទានខ្មែរ full, រឿងនិទាន khmer story រឿងព្រងខ្មែរ អ្នកនេសាទ និង ខ្មោចសមុទ្យ​ khmer story ឪពុក ភ្លុក កូនពេទ្យ រឿងនិទាន រឿងនិទានខ្មែរ​

khmer story បុរសកំសត់ និង ក្អម វេទមន្ត រឿងនិទាន រឿងនិទានខ្មែរ...

សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាំ ជាមួយរឿងថ្មីរបស់ខ្ញុំ ក៏អរគុណសំរាប់ការចូលទស្សនាវីដែអូរបស់ខ្ញុំ ។ បើមានកន្លែងណាខុស សូមអធ្យាស្រ័យផងក្នុងន័យខ្មែរដូចគ្នា ។ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- រឿងនិទានខ្មែរ រឿងនិទាន កុងជាប់អន្ទាក់ Khmer nitean khmer story ពីងពាង និង ឃ្មុំ | រឿងនិទាន | រឿងនិទានខ្មែរ KHMER NITEAN រឿងនិទានខ្មែរ, តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ, តុក្កតា, រឿងនិទាន, KHMER NITEAN, និទានខ្មែរ, រឿងនិទានកុមារ, រឿនិទាន ខ្មែរ, រឿងនិទានខ្មែរ2017, រឿង និទានខ្មែរ, ឆ្មា កណ្តុរ និយាយខ្មែរ, តុក្កតានិយាយខ្មែរ2017, រឿងតុក្កតា និយាយខ្មែរ, រឿងនិទានខ្មែរ full, រឿងនិទាន khmer story រឿងព្រងខ្មែរ អ្នកនេសាទ និង ខ្មោចសមុទ្យ​

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCm0CQugbqrCFIFk_1UX_4yw?view_as=subscriber
-រឿង​ សត្វកូនលោក
https://youtu.be/1JnZe9b-KNs

Comments for video: