னோவைட்டும் 7 குள்ளர்களும் | Snow White and the Seven Dwarfs in Tamil |Tamil Fairy Tales

author Tamil Fairy Tales   1 год. назад
692,052 views

1,695 Like   340 Dislike

தி வைல்டு ஸ்வான்ஸ் | Wild Swan in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories | Tamil Fairy Tales

தி வைல்டு ஸ்வான்ஸ் | Wild Swan in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories | Tamil Fairy Tales Stories | Story in Tamil | Tamil Story | 4K UHD | Tamil Fairy Tales #HindiFairyTales #TamilFairyTales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙 ► தூங்கும் அழகி - The Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4 ► சின்றெல்லா- Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0 ► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk ► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ ► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM ► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac ► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and The Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY ► சிறிய கடல் கன்னி - The Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU ► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - The Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ ► தி ஜங்கிள் புக் - The Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns ► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - The Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs ► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princesses : https://youtu.be/noyLx3dyuVA ► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A ► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E ► சிவப்பு காலணிகள் - The Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw ► ஜேக்கும் அவரைக் கொத்தும் - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/pKp_R8X30S8 ► The Snow Queen : https://youtu.be/jCJOpw8Bf_Y ► இளவரசி மற்றும் பட்டாணி - Princess And The Pea : https://youtu.be/RTYuPsKr8f0 ► மாஜிக் பாட் - The Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8 ► தி வைல்டு ஸ்வான்ஸ் - The Wild Swan : https://youtu.be/BVE7EPfkuug

Glitter Butterfly, Toaster coloring and drawing Learn Colors for kids | Jolly Toy Art ☆

Thanks For Watching ♡

ஸ்னோ ஒயிட் மற்றும் ஏழு குள்ளர்கள் | Tamil Fairy tales | Snow White & The Seven Dwarfs | ...

Watch other interesting fairy tales like The Gingerbread Man, Goldilocks and the three Bears, Sleeping Beauty, The Ugly Duckling and many more. SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS STORY : Once upon a time there lived a lovely princess with fair skin and blue eyes. She was so fair that she was named Snow White. Her mother died when Snow White was a baby and her father married again. This queen was very pretty but she was also very cruel. The wicked stepmother wanted to be the most beautiful lady in the kingdom and she would often ask her magic mirror, “Mirror! Mirror on the wall! Who is the fairest of them all?” And the magic mirror would say, “You are, Your Majesty!” But one day, the mirror replied, “Snow White is the fairest of them all!” The wicked queen was very angry and jealous of Snow White. She ordered her huntsman to take Snow White to the forest and kill her. “I want you to bring back her heart,” she ordered. But when the huntsman reached the forest with Snow White, he took pity on her and set her free. He killed a deer and took its heart to the wicked queen and told her that he had killed Snow White. Snow White wandered in the forest all night, crying. When it was daylight, she came to a tiny cottage and went inside. There was nobody there, but she found seven plates on the table and seven tiny beds in the bedroom. She cooked a wonderful meal and cleaned the house and tired, finally slept on one of the tiny beds. At night, the seven dwarfs who lived in the cottage came home and found Snow White sleeping. When she woke up and told them her story, the seven dwarfs asked her to stay with them. When the dwarfs were away, Snow White would make delicious meals for them. The dwarfs loved her and cared for her. Every morning, when they left the house, they instructed her never to open the door to strangers. Meanwhile, in the palace, the wicked queen asked, “Mirror! Mirror on the Who is the fairest of them The mirror replied, White is the fairest of them all! She lives with the seven dwarfs in the woods!” The wicked stepmother was furious. She was actually a witch knew how to make magic potions. She now made a poisonous potion and dipped a shiny red apple into it. Then she disguised herself as an old peasant woman and went to the woods with the apple. She knocked on the cottage door and said “Pretty little child! Let me in! Look what I have for you!” White said, “I am so sorry, old lady, I cannot let you in! The seven dwarfs have told me not to talk to strangers!” But then, Snow White saw the shiny red apple, and opened the door. The wicked witch offered her the apple and when she took a bite poor Snow White fell into a deep sleep. The wicked stepmother went back to the palace and asked the mirror, “Mirror! Mirror on the wall! Who is the fairest of them all?” The mirror replied, “You are, Your Majesty!” and she was very happy. When the seven dwarfs came home to find Snow White lying on the floor, they were very upset. They cried all night and then built a glass coffin for Snow White. They kept the coffin in front of the cottage. One day, Prince Charming was going past the cottage and he saw Snow White lying in the coffin. He said to the dwarfs, “My! My! She is so beautiful! I would like to kiss her!” And he did. Immediately, Snow White opened her eyes. She was alive again! The Prince and the seven dwarfs were very happy. Prince Charming married Snow White and took her to his palace and lived happily ever after. Subscribe to our Tamil Stories For KIds Channel: https://goo.gl/x6ZvP8 #fairytale #tamil #tamilfairytale #snowwhite #shortstory #story #stories #shortstory #disney

राजकुमारी रोझ र सुनौला चरा | Princess Rose Story in Nepali | Nepali Story | Nepali Fairy Tales

राजकुमारी रोझ र सुनौला चरा | Princess Rose and the Golden Bird Story in Nepali | Nepali Story | Fairy Tales in Nepali | Story in Nepali | Nepali Story For Kids | Nepali Fairy Story | 4K UHD | Nepali Fairy Tales #HindiFairyTales #NepaliFairyTales 💙 थप भिडियो हेर्न 💙 Watch More Videos in Nepali 💙 ► रंपेलस्टिल्त्स्किन नेपाली भाषामा - Rumpelstiltskin in Nepali : https://youtu.be/wj-u7ovHd-Q ► ब्यूटी एंड द बीस्ट - Beauty and The Beast in Nepali : https://youtu.be/2-frN5HtoX4 ► सानो मत्स्यकन्या - Little Mermaid in Nepali : https://youtu.be/lCvn0oNqAC0 ► ब्वाँसो र सात बाख्रा बच्चाहरु - Wolf and The Seven Little Goats in Nepali : https://youtu.be/OljyKGSvriI ► हंसल र ग्रेटल - Hansel and Gretel in Nepali : https://youtu.be/G0wcisbUcCw ► सुतिरहेको सुंदरी - Sleeping Beauty in Nepali : https://youtu.be/Cmq5_gHb_n8 ► रॅपन्ज़ेल परी कथा - Rapunzel in Nepali : https://youtu.be/tcWPQ8SxETU ► भ्यागुतो राजकुमार - The Frog Prince in Nepali : https://youtu.be/IcTyr-LsiAo ► सिंडरेला परी कथा नेपाली भाषामा - Cinderella in Nepali : https://youtu.be/O0fA0D1UJEo ► एउटी सानी मुसा जो राजकुमारी थिइन - A Little Mouse Who Was A Princess in Nepali : https://youtu.be/x7L4vK4lxKg ► राजकुमारी र केराउ - Princess And The Pea in Nepali : https://youtu.be/eNrKDcYcCLQ ► म्युजिशीयन ऑफ ब्रेमेन - Musician of Brehmen in Nepali : https://youtu.be/ECWItgbyVaQ ► जंगली हंस - The Wild Swan in Nepali : https://youtu.be/I0Okp0vtaMw ► हॅप्पी प्रिन्स - The Happy Prince in Nepali : https://youtu.be/dz4Zz1pIsdg ► पीटर पेन - Peter Pan in Nepali : https://youtu.be/IeZasVa037Y ► पूस इन बूट्स - Puss in Boots in Nepali : https://youtu.be/Py7fNHtYEOM ► द एम्प्ररोरस न्यु क्लोथस - Emperor's New Clothes in Nepali : https://youtu.be/szMZqBCgCUg ► द एल्भस एंड शुमेकर - Elves and The Shoe Maker in Nepali : https://youtu.be/SjuRM6OrjWo ► अलादीन र जादुई लैंप - Aladdin and The Magic Lamp : https://youtu.be/b6dqpiLtcjM ► द लिटल मेच गर्ल - The Little Match Girl in Nepali : https://youtu.be/1PhKaHtvugc

VINE TIGRUL | There Comes Tiger Story in Romana | 4K UHD | Romanian Fairy Tales

VINE TIGRUL | There Comes Tiger Story in Romana | Povesti pentru copii | Basme in limba romana | Povesti pentru copii in limba romana | Povesti de adormit copii | Povesti | 4K UHD | Romanian Fairy Tales #EnglishFairyTales #RomanianFairyTales Watch Children's Stories in English on our 'English Fairy Tales' Channel: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 Urmăriți mai multe videoclipuri 💙 Watch More Videos in Romana💙 ► Mica Sirenă - The Little Mermaid in Romana : https://youtu.be/Lx6UlendjVM ► Scufita Rosie - Little Red riding hood in Romana : https://youtu.be/0Lt_oyaJvcU ► Frumoasa din Pădurea Adormită – Sleeping beauty in Romana : https://youtu.be/JyEBD6mOVgM ► Jack și vrejul de fasole - Jack and the beanstalk in Romana : https://youtu.be/-xk5ltEJtgY ► Rapunzel poveste - Rapunzel in Romana : https://youtu.be/bC1Hm0quj08 ► Degețica - Thumbelina in Romana : https://youtu.be/5E2dkPimI_s ► Șoarecele de la oraș și șoarecele de la țară - Town mouse and country mouse in Romana : https://youtu.be/1JnzM_PChSs ► Rățușca cea urâtă - Ugly duckling in Romana : https://youtu.be/UPN9YQBm0mo ► Omul de Turtă Dulce - Gingerbreadman in Romana : https://youtu.be/HNfUkdIR6Lo ► Heidi in Romana : https://youtu.be/vqrRweUYw9Q ► Rumpelstiltskin in Romana : https://youtu.be/QjZeL4BqF4I ► Alba ca Zapada - Snow white in Romana : https://youtu.be/s-bwikl4Ywg ► PRINȚUL BROSCOI - Frog prince in Romana : https://youtu.be/Y90bCa-PtNA ► Lupul și cei 7 iezi - Wolf and the seven kids in Romana : https://youtu.be/ZiILV8athhA ► Hansel And Gretel in Romana : https://youtu.be/Yp3bE4bY1B4 ► Cenușăreasa - Cinderella in Romana : https://youtu.be/kecr9rIWRSU ► Găinușa Roșie - Little red hen in Romana : https://youtu.be/kAMfe5lTUK0 ► Goldilocks și cei trei ursuleți - Goldilocks and the three bears in Romana : https://youtu.be/ZaVfWWROA4E ► Frumoasa și bestia - Beauty and the beast in Romana : https://youtu.be/9MYywZPtAUA ► Motanul încălțat - Puss in boots in Romana : https://youtu.be/u8Uq4u038fY

னோவைட்டும் 7 குள்ளர்களும் | Snow White and the Seven Dwarfs in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories | Tamil Fairy Tales Stories | Story in Tamil | Tamil Story | 4K UHD | Tamil Fairy Tales

#HindiFairyTales #TamilFairyTales

Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙

► தூங்கும் அழகி - The Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4

► சின்றெல்லா- Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0

► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk

► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ

► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM

► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac

► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and The Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY

► சிறிய கடல் கன்னி - The Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU

► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - The Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ

► தி ஜங்கிள் புக் - The Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns

► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - The Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs

► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princesses : https://youtu.be/noyLx3dyuVA

► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A

► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E

► சிவப்பு காலணிகள் - The Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw

► ஜேக்கும் அவரைக் கொத்தும் - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/pKp_R8X30S8

► The Snow Queen : https://youtu.be/jCJOpw8Bf_Y

► இளவரசி மற்றும் பட்டாணி - Princess And The Pea : https://youtu.be/RTYuPsKr8f0

► மாஜிக் பாட் - The Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8

► தி வைல்டு ஸ்வான்ஸ் - The Wild Swan : https://youtu.be/BVE7EPfkuug

Comments for video: