ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ | The Sun and The Moon in Kannada | Kannada Stories | Kannada Fairy Tales

author Kannada Fairy Tales   3 мес. назад
889,951 views

1,646 Like   601 Dislike

ಹ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಟೆಲ್ | Hansel and Gretel in Kannada | Kannada Stories | Kannada Fairy Tales

ಹ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಟೆಲ್ | Hansel and Gretel in Kannada | Kannada Stories | Fairy Tales in Kannada | Kannada Story | Stories in Kannada | Story in Kannada | 4K UHD | Kannada Fairy Tales #HindiFairyTales #KannadaFairyTales #EnglishFairyTales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 💙 Watch More Stories in Kannada 💙 ► ಸಿಂಡರೆಲ್ಲ - Cinderella : https://youtu.be/JA_slDiG45c ► ನಿದ್ರಾ ಸುಂದರಿ - Sleeping Beauty : https://youtu.be/jc4oGK4lGVo ► ತಿರುಗು ಕತ್ತೆ - The Lazy Donkey : https://youtu.be/TzLl3abaoAY ► ಥಂಬೆಲಿನ - Thumbelina : https://youtu.be/ZSMArNEK6YU ► ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಡಕೆ - Magic Pot : https://youtu.be/ust1IGL2oRw ► ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ - The Jungle Book : https://youtu.be/twBsVChLbRc ► ಹ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಟೆಲ್ - Hansel and Gretel : https://youtu.be/jd-m_Dg6wms ► ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಪಶು - Beauty and The Beast : https://youtu.be/6IlmqZ2h5xg ► ಮೂರು ಪುಟ್ಟ ಹಂದಿಗಳು - Three Little Pigs : https://youtu.be/JcNsz7aINjI ► ಕುರೂಪಿ ಮರಿಬಾತುಕೋಳಿ - Ugly Duckling : https://youtu.be/5FATrrdt3wE ► ರಪುನ್ಜ಼ಲ್ - Rapunzel : https://youtu.be/6dKBm_vHyag ► ದಿ 12 ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಸ್ - 12 Dancing Princesses : https://youtu.be/TAGOse9KpQE ► ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಇಲಿ - Lion and The Mouse : https://youtu.be/ca77yvezGYo ► ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಗಿಡ - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/IGusiVDzIik ► ಕೆಂಪು ಶೂ - The Red Shoes : https://youtu.be/4uSfRL86hws ► ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ - The Little Mermaid : https://youtu.be/AU_0T7W7DhE ► ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/vE7DaeSdMFc ► ದಿ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗರ್ಲ್ - The Little Match Girl : https://youtu.be/hiEksYO_0fc ► ತೋಳ ಮತ್ತು ೭ ಮಕ್ಕಳು - Wolf and The Seven Little Goats : https://youtu.be/Dzmk_162w30 ► ಇಲವ್ಸ ಮತ್ತು ಶೂ ಮೇಕರ್ - Elves and the Shoe Maker : https://youtu.be/vFwnkn9wZus

ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ | A Little Mouse Who Was A Princess in Kannada | Kannada Stories | Kannada Fairy Tales

ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ | A Little Mouse Who Was A Princess in Kannada | Kannada Stories | Fairy Tales in Kannada | Kannada Story | Stories in Kannada | Story in Kannada | 4K UHD | Kannada Fairy Tales #HindiFairyTales #KannadaFairyTales #EnglishFairyTales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 💙 Watch More Stories in Kannada 💙 ► ಸಿಂಡರೆಲ್ಲ - Cinderella : https://youtu.be/JA_slDiG45c ► ನಿದ್ರಾ ಸುಂದರಿ - Sleeping Beauty : https://youtu.be/jc4oGK4lGVo ► ತಿರುಗು ಕತ್ತೆ - The Lazy Donkey : https://youtu.be/TzLl3abaoAY ► ಥಂಬೆಲಿನ - Thumbelina : https://youtu.be/ZSMArNEK6YU ► ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಡಕೆ - Magic Pot : https://youtu.be/ust1IGL2oRw ► ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ - The Jungle Book : https://youtu.be/twBsVChLbRc ► ಹ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಟೆಲ್ - Hansel and Gretel : https://youtu.be/jd-m_Dg6wms ► ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಪಶು - Beauty and The Beast : https://youtu.be/6IlmqZ2h5xg ► ಮೂರು ಪುಟ್ಟ ಹಂದಿಗಳು - Three Little Pigs : https://youtu.be/JcNsz7aINjI ► ಕುರೂಪಿ ಮರಿಬಾತುಕೋಳಿ - Ugly Duckling : https://youtu.be/5FATrrdt3wE ► ರಪುನ್ಜ಼ಲ್ - Rapunzel : https://youtu.be/6dKBm_vHyag ► ದಿ 12 ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಸ್ - 12 Dancing Princesses : https://youtu.be/TAGOse9KpQE ► ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಇಲಿ - Lion and The Mouse : https://youtu.be/ca77yvezGYo ► ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಗಿಡ - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/IGusiVDzIik ► ಕೆಂಪು ಶೂ - The Red Shoes : https://youtu.be/4uSfRL86hws ► ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ - The Little Mermaid : https://youtu.be/AU_0T7W7DhE ► ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/vE7DaeSdMFc ► ದಿ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗರ್ಲ್ - The Little Match Girl : https://youtu.be/hiEksYO_0fc ► ತೋಳ ಮತ್ತು ೭ ಮಕ್ಕಳು - Wolf and The Seven Little Goats : https://youtu.be/Dzmk_162w30 ► ಇಲವ್ಸ ಮತ್ತು ಶೂ ಮೇಕರ್ - Elves and the Shoe Maker : https://youtu.be/vFwnkn9wZus

Chiyyo Chiyyo 3 - Monkey Story | Telugu Animated movie for Kids | Rhombus

Beautiful animated story for kids

Tenali Raman stories in Kannada | Moral Stories for kids | Animated Stories for Children

Tenali Raman stories in Kannada | Moral Stories for kids | Animated Stories for Children Subscribe to our Channel: https://goo.gl/4fJ4HM ************************************ For more videos visit : http://pebblestv.com/ To watch the rest of the videos buy this DVD at http://www.pebbles.in ************************************* Complete Kannada Stories in single Playlist : https://goo.gl/3aWsLX ************************************* About Our Channel Dove Multimedia Pvt Ltd a lead player since 1996 , a wide array of CD's & DVDs under the brand name "PEBBLES". We believe in EDUTAINMENT, ANIMATED RHYMES and STORIES. Our CD's and DVDs are available in English and all Indian languages! ************************************* Engage with us on Facebook at : https://goo.gl/54Fa8H Google+: https://goo.gl/QoVepw Please Like, Share, Comment & Subscribe

ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು | Four Brahmins in Kannada | Kannada Stories | Kannada Fairy Tales

ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು | Four Brahmins in Kannada | Kannada Stories | Fairy Tales in Kannada | Kannada Story | Stories in Kannada | Story in Kannada | 4K UHD | Kannada Fairy Tales #HindiFairyTales #KannadaFairyTales #EnglishFairyTales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 💙 Watch More Stories in Kannada 💙 ► ಸಿಂಡರೆಲ್ಲ - Cinderella : https://youtu.be/JA_slDiG45c ► ನಿದ್ರಾ ಸುಂದರಿ - Sleeping Beauty : https://youtu.be/jc4oGK4lGVo ► ತಿರುಗು ಕತ್ತೆ - The Lazy Donkey : https://youtu.be/TzLl3abaoAY ► ಥಂಬೆಲಿನ - Thumbelina : https://youtu.be/ZSMArNEK6YU ► ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಡಕೆ - Magic Pot : https://youtu.be/ust1IGL2oRw ► ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ - The Jungle Book : https://youtu.be/twBsVChLbRc ► ಹ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಟೆಲ್ - Hansel and Gretel : https://youtu.be/jd-m_Dg6wms ► ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಪಶು - Beauty and The Beast : https://youtu.be/6IlmqZ2h5xg ► ಮೂರು ಪುಟ್ಟ ಹಂದಿಗಳು - Three Little Pigs : https://youtu.be/JcNsz7aINjI ► ಕುರೂಪಿ ಮರಿಬಾತುಕೋಳಿ - Ugly Duckling : https://youtu.be/5FATrrdt3wE ► ರಪುನ್ಜ಼ಲ್ - Rapunzel : https://youtu.be/6dKBm_vHyag ► ದಿ 12 ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಸ್ - 12 Dancing Princesses : https://youtu.be/TAGOse9KpQE ► ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಇಲಿ - Lion and The Mouse : https://youtu.be/ca77yvezGYo ► ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಗಿಡ - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/IGusiVDzIik ► ಕೆಂಪು ಶೂ - The Red Shoes : https://youtu.be/4uSfRL86hws ► ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ - The Little Mermaid : https://youtu.be/AU_0T7W7DhE ► ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/vE7DaeSdMFc ► ದಿ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗರ್ಲ್ - The Little Match Girl : https://youtu.be/hiEksYO_0fc ► ತೋಳ ಮತ್ತು ೭ ಮಕ್ಕಳು - Wolf and The Seven Little Goats : https://youtu.be/Dzmk_162w30 ► ಇಲವ್ಸ ಮತ್ತು ಶೂ ಮೇಕರ್ - Elves and the Shoe Maker : https://youtu.be/vFwnkn9wZus

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ | The Sun and The Moon in Kannada | Kannada Stories | Fairy Tales in Kannada | Kannada Story | Stories in Kannada |Story in Kannada | 4K UHD | Kannada Fairy Tales

#HindiFairyTales #KannadaFairyTales #EnglishFairyTales

💙 ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 💙 Watch More Stories in Kannada 💙

► ಟೌನ್ ಮೌಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಮೌಸ್ - Town Mouse And The Country Mouse in Kannada - https://youtu.be/mmZbLwaxadM

► ಥಂಬೆಲಿನ - Thumbelina in Kannada - https://youtu.be/ZSMArNEK6YU

► ಪುಟ್ಟ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ - The Little Mermaid in Kannada - https://youtu.be/AU_0T7W7DhE

► ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಗಿಡ - Jack and The Beanstalk in Kannada - https://youtu.be/IGusiVDzIik

► ಹೀಡಿ - Heidi in Kannada - https://youtu.be/iWryQbfyNr8

► ಜಿಂಜರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮನುಷ್ಯ - The Gingerbread Man in Kannada - https://youtu.be/2hscqfOJJqY

► ಹ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಟೆಲ್ - Hansel and Gretel in Kannada - https://youtu.be/jd-m_Dg6wms

► ಪುಟ್ಟ ಕೆಂಪುಕೋಳಿ - The Little Red Hen in Kannada - https://youtu.be/uxZ7B20BknA

► ಪುಟ್ಟ ರೆಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹುಡ್ - Little Red Riding Hood in Kannada - https://youtu.be/237xn5c7Jug

► ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಪಶು - Beauty and The Beast in Kannada - https://youtu.be/6IlmqZ2h5xg

► ನಿದ್ರಾ ಸುಂದರಿ - Sleeping Beauty in Kannada - https://youtu.be/jc4oGK4lGVo

► Alibaba and 40 Thieves in Kannada - https://youtu.be/fc8IDopE8wo

► ಅಲ್ಲಾದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೀಪ - Aladdin and The Magic Lamp in Kannada - https://youtu.be/XPPK6zHJr0Y

► ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ - The Jungle Book in Kannada - https://youtu.be/twBsVChLbRc

► ಸಿಂಡರೆಲ್ಲ - Cinderella in Kannada - https://youtu.be/JA_slDiG45c

► ಪೈಡ್ ಪೈಪರ್ ಆಪ್ ಹ್ಯಾಮೆಲಿನ್ - Pied Piper Of Hamelin In Kannada - https://youtu.be/iAYbXDjk_VY

► ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ವಾನ್ಸ್ - The Wild Swan in Kannada - https://youtu.be/tehWEBPJnpU

► ದಿ 12 ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಸ್ - 12 Dancing Princesses in Kannada - https://youtu.be/TAGOse9KpQE

► ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೌಸ್ - Little mouse who was a Princess in Kannada - https://youtu.be/vE7DaeSdMFc

► ದಿ ಸ್ನೋ ಕ್ವೀನ್ - Snow Queen In Kannada - https://youtu.be/IniH6LI13QI

Comments for video: