రవ్వ కేసరి చాలా సాఫ్ట్ గా రుచిగా రావాలంటే ఇలాచేసి రుచి చుడండి || Soft and Tasty Rava Kesari

author shravani's kitchen   6 дн. назад
86,680 views

397 Like   44 Dislike

మసాలా పల్లిలు ఎలా తయారు చేయాలో చూడండి? Masala Palilu | Palli Pakoda | Peanut Pakoda

SUBSCRIBE FOR MORE VIDES https://www.youtube.com/channel/UCNBHDEB2Edtun0HfRPkU8YQ?sub_confirmation=1 Playlists : http://www.youtube.com/c/TraditionalFoodsOfficial/playlists Community : http://www.youtube.com/c/TraditionalFoodsOfficial/community Twitter : https://twitter.com/TraditionalFoods Pinterest : https://in.pinterest.com/qrecipes/street-food/ Google + : https://plus.google.com/u/0/communities/110399161512563745638 Facebook : https://www.facebook.com/TraditionalFoodsOfficial/ SUBSCRIBE #TraditionalFoods CHANNEL FOR MORE VIDEOS http://www.youtube.com/c/TraditionalFoodsOfficial?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/channel/UCNBHDEB2Edtun0HfRPkU8YQ?sub_confirmation=1

ఒవేన్ లేకుండా రుచికరమైన స్పాంజి కేక్ ను చేయండి ఇలా సులభ...

ఒవేన్ లేకుండా రుచికరమైన స్పాంజి కేక్ ను చేయండి ఇలా సులభంగా || Sponge Cake Without Oven

2 నిమిషాల్లో టమాట పచ్చడిని చేయాలంటే ఇలా చేయండి | Tamato Pickel in 2 Minu...

2 నిమిషాల్లో టమాట పచ్చడిని చేయాలంటే ఇలా చేయండి | Tamato Pickel in 2 Minutes SUBSCRIBE FOR MORE VIDES https://www.youtube.com/channel/UCNBHDEB2Edtun0HfRPkU8YQ?sub_confirmation=1 Playlists : http://www.youtube.com/c/TraditionalFoodsOfficial/playlists Community : http://www.youtube.com/c/TraditionalFoodsOfficial/community Twitter : https://twitter.com/TraditionalFoods Pinterest : https://in.pinterest.com/qrecipes/street-food/ Google + : https://plus.google.com/u/0/communities/110399161512563745638 Facebook : https://www.facebook.com/TraditionalFoodsOfficial/ SUBSCRIBE #TraditionalFoods CHANNEL FOR MORE VIDEOS http://www.youtube.com/c/TraditionalFoodsOfficial?sub_confirmation=1 https://www.youtube.com/channel/UCNBHDEB2Edtun0HfRPkU8YQ?sub_confirmation=1

Kesari Bath | Rava Kesari recipe | Suji Kesari recipe

Quick recipes on our FB page : https://www.facebook.com/shettyskitchen7/ Ingredients : Semolina/Rava - 1 cup Ghee - 1/2 cup Sugar - 2 cups Water - 2 cups Cardamom powder -1/2 tsp Saffron strands - 0.25 gms Cashew nuts and Raisins - 2 to 3 tbsp each Please SUBSCRIBE for more recipes. Music: Kevin MacLeod (www.incompetech.com)

ఇడ్లీ ,దోశ లో తినడానికి మీ అందరికోసం అల్లం చట్నీ ఎలా తయా...

ఇడ్లీ ,దోశ లో తినడానికి మీ అందరికోసం అల్లం చట్నీ ఎలా తయారుచేసుకోవాలో తెలుసా!!! Welcome to Dasari Studio. Dasari Studio provides you Viral and trending videos related to Devotional, Health tips,Entertainment,Beautytips,Education,Technology,cooking and more

రవ్వ కేసరి చాలా సాఫ్ట్ గా రుచిగా రావాలంటే ఇలాచేసి రుచి చుడండి || Soft and Tasty Rava Kesari.

Ingridients:

1/2 Bombay Rava
1/2 Sugar
1/2 ghee
some dry fruits
1/2 T cardamom Powder
11/2 cup water

Comments for video: