రవ్వ కేసరి చాలా సాఫ్ట్ గా రుచిగా రావాలంటే ఇలాచేసి రుచి చుడండి || Soft and Tasty Rava Kesari

author shravani's kitchen   2 мес. назад
99,690 views

435 Like   50 Dislike

వేరుశనగ వుండలు

Easy Rava Laddu Preparation in Telugu (రవ్వ లడ్డు చేయడం ఎలా)

Simple and Easy Rava Laddu Preparation in Telugu Rava Laddu is a famous Indian sweet made up of Semolina.Rava Laddu is very tasty and easy to prepare.

Badusha recipe బాదుషా లని ఇంట్లోనే చాలా సులువుగా తయారు చేసుకోండి

If you liked the video,be sure to like,share,comment and subscribe.

Tasty Egg Dosa || King of Egg Dosa By My Grandma's Village Style || Country Foods

Tasty Egg Dosa || King of Egg Dosa By My Grandma's Village Style || Country Foods

జొన్న రవ్వ తో రాగి సంగటి || Raagi Sangati

రవ్వ కేసరి చాలా సాఫ్ట్ గా రుచిగా రావాలంటే ఇలాచేసి రుచి చుడండి || Soft and Tasty Rava Kesari.

Ingridients:

1/2 Bombay Rava
1/2 Sugar
1/2 ghee
some dry fruits
1/2 T cardamom Powder
11/2 cup water

Comments for video: