பறவைகள் கதைகள் - Bedtime Stories For Kids | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories | Koo Koo TV Tamil

author Koo Koo TV - Tamil   5 мес. назад
23,219 views

46 Like   15 Dislike

The Ugly Duckling & Rapunzel Tamil Fairy Tales | அசிங்கமான வாத்து குஞ்சு & ரபென்ஸில் | க...

Watch amazing Animated Fairy Tales playlist including Sleeping Beauty, The Gingerbread Man, Pinnochio, The Mermaid Princess, Snow White and many more - https://goo.gl/v0wZsq THE UGLY DUCKLING STORY: It is a beautiful summer day. The sun shines warmly on an old house near a river. Behind the house a mother duck is sitting on ten eggs. "Tchick." One by one all the eggs break open. All except one. This one is the biggest egg of all. Mother duck sits and sits on the big egg. At last it breaks open, "Tchick, tchick!" Out jumps the last baby duck. It looks big and strong. It is grey and ugly. The next day mother duck takes all her little ducks to the river. She jumps into it. All her baby ducks jump in. The big ugly duckling jumps in too. They all swim and play together. The ugly duckling swims better than all the other ducklings. - Quack, quack! Come with me to the farm yard! - says mother duck to her baby ducks and they all follow her there. The farm yard is very noisy. The poor duckling is so unhappy there. The hens peck him, the rooster flies at him, the ducks bite him, the farmer kicks him. Now it is winter. Everything is white with snow. The river is covered with ice. The ugly duckling is very cold and unhappy. Spring comes once again. The sun shines warmly. Everything is fresh and green. One morning the ugly duckling sees the beautiful swans again. He knows them. He wants so much to swim with them in the river. But he is afraid of them. He wants to die. So he runs into the river. He looks into the water. There in the water he sees a beautiful swan. It is he! He is no more an ugly duckling. He is a beautiful white swan. RAPUNZEL Long, long ago in a house that overlooked a beautiful garden lived a childless couple. They prayed to God every day to bless them with a child. One day they found that God had answered their prayer. They were at long last going to have a baby! Their days passed in happiness but alas! the wife fell ill. She would eat nothing and the husband was worried that she would waste away. He tried to tempt her with many good things but she refused everything. “But you must eat something, my dear,” he begged her. “There is a herb called Rapunzel in the garden next door. I will feel better if I can eat that,” she said. The husband’s heart sank when he heard her. This garden was owned by a wicked witch who would let no one enter. But he loved his wife very much and so with a pounding heart, he decided to go into the garden at a time when the witch was away. One day, finding an appropriate time he went into the gar den. He had managed to pluck the herb but as he was about to leave, the wicked witch came back. “You thief! How dare you enter my garden?” she screamed. She threatened to put a curse on him. He fell at her feet and begged, “Please don’t curse me. If my wife doesn’t eat this herb, she will die. She is going to have a baby and is very ill.” The witch stopped to think awhile. “I will let you go on one condition. You will give me the baby after it’s born.” The poor man had no other way out but to agree. Rapunzel grew up to become beautiful with pretty eyes, a beautiful voice, and her golden hair grew very, very long. All day long, when Rapunzel was alone, she would sing and weep. Every day, the wicked witch came to the tower with food. She stood at the bottom of the tower and shouted. “Rapunzel! Rapunzel! Let your hair down!” Rapunzel would drop her long, braided hair through the window. The witch used the hair as a rope to climb into the tower. One day, a handsome prince was passing by and heard her sing. He fell in love with her voice and unknown to all came to the tower every day to hear her sing. One day, the prince saw the witch climbing up the tower using Rapunzel’s hair. The next day, the prince too called out to Rapunzel. “Let down your hair,” he said. The prince climbed to the top of the tower. After that, the prince came to meet Rapunzel every night. Alas! the witch soon discovered the prince with Rapunzel. She pushed him from the tower onto a thorny bush, making him blind. She banished Rapunzel into the desert far away. Many years passed. The blind prince wandered alone and finally reached the same desert. One day, he heard familiar voice singing. Following the sound he found her. They hugged each other in joy. Tears of happiness rolled down Rapuzel’s cheek. As the tears fell on the prince’s eyes, he regained his vision. The prince took Rapunzel to his kingdom and they lived happily ever after. Subscribe to out Geethanjali Kids Channel: https://goo.gl/Mu5CzK #fairytale #fairytales #story #shortstory #kids #children #shortstories #uglyduckling - The Ugly Duckling Full Movie | Fairy Tales For Children | Bedtime Stories

EXCLUSIVE STORIES : Tamil Stories for Kids | Animals Stories | Moral Stories | Kids Stories in Tamil

EXCLUSIVE STORIES : Tamil Stories for Kids | Animals Stories | Moral Stories | Kids stories in Tamil ✿ Writer and Concepts: Neil D'silva ヽ(•‿•)ノ ✿ Animator: Vishal Kapse ヽ(•‿•)ノ © Copyright RDC Media Pvt Ltd / N.K. Music and Studio Pvt. Ltd. -------------------------------------- ✿‿✿ HELLO KIDS you are enjoying "Shiny and Sasha" Stories || Bedtime Stories For Kids - Tamil Stories" by Koo Koo Tv. -------------------------------------- ★ SUBSCRIBE us on YOUTUBE: http://bit.do/KooKooTvTamil ★ LIKE us on FACEBOOK: https://goo.gl/2ghH6Y ★ Follow us on INSTAGRAM: https://goo.gl/ZTYLRR ★ FOLLOW us on Google + : http://bit.do/kookootvtamil ★ FOLLOW us on DAILYMOTION : https://goo.gl/YAOPOS

மந்திரவாதி பஞ்சகின் - Magician Panchkin | Bedtime Stories | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories

மந்திரவாதி பஞ்சகின் - Magician Panchkin | Bedtime Stories | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories ✿ Story: Magician Panchkin ✿ Animator: Koo Koo TV Animation Team © Koo Koo TV ►Subscribe for More Tamil Stories for Kids: https://goo.gl/UHfavX LIKE | SHARE | COMMENT | SUBSCRIBE ★ YOUTUBE: https://goo.gl/UHfavX ★ FACEBOOK: https://bit.ly/2K1aZbJ ★ INSTAGRAM: https://bit.ly/2M6bnml ★ TWITTER: https://bit.ly/2KbO6Cc

ஜொர்டினா மற்றும் ஜோர்டிண்டல் | Jorinda and Jorindel in Tamil | Tamil Fairy Tales

ஜொர்டினா மற்றும் ஜோர்டிண்டல் | Jorinda and Jorindel in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy Tales #TamilFairyTales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙 ► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4 ► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0 ► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk ► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ ► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac ► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY ► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8 ► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM ► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio ► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A ► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA ► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ ► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU ► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8 ► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns ► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw ► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk ► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs ► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E ► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8

பாண்டா மற்றும் திருடன் - Bedtime Stories for Kids | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories

பாண்டா மற்றும் திருடன் - Bedtime Stories for Kids | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories ✿ Story: The Panda And The Robber ✿ Animator: Koo Koo TV Animation Team © Koo Koo TV ►Subscribe for More Tamil Stories for Kids: https://goo.gl/UHfavX LIKE | SHARE | COMMENT | SUBSCRIBE ★ YOUTUBE: https://goo.gl/UHfavX ★ FACEBOOK: https://bit.ly/2K1aZbJ ★ INSTAGRAM: https://bit.ly/2M6bnml ★ TWITTER: https://bit.ly/2KbO6Cc

பறவைகள் கதைகள் - Bedtime Stories For Kids | Fairy Tales in Tamil | Tamil Stories | Koo Koo TV Tamil

✿ Writer and Concepts: Neil D'silva
✿ Animator: RDC Media Animation Team

© Copyright RDC Media Pvt Ltd / N.K. Music and Studio Pvt. Ltd.

★ SUBSCRIBE us on YOUTUBE: http://bit.do/KooKooTvTamil
★ LIKE us on FACEBOOK: https://goo.gl/2ghH6Y
★ Follow us on INSTAGRAM: https://goo.gl/ZTYLRR
★ FOLLOW us on Google + : http://bit.do/kookootvtamil
★ FOLLOW us on DAILYMOTION : https://goo.gl/YAOPOS

Comments for video: