తెనాలి రామలింగని కథలు -Vol-2-Tenali Ramalingani Kathalu-Pebbles Animated Stories In Telugu

author Pebbles live   3 год. назад
5,048,074 views

13,866 Like   3,226 Dislike

బీర్బల్ కధలు -Vol-2- Birbal Kathalu in Telugu - Pebbles Animated Stories for Kids in Telugu

Watch Latest Kids Songs ......... https://www.youtube.com/watch?v=DYMK4hTwVoo&list=PLnCcvHTIyuPS_OyjYefDCEazz7ROCGCjH List for Stories Akbar & Mangos Birbal & Singer Birthday Party Blind Men Floating Palace Hlaf Light Half Shadow Test For Wisdom True Merchant Unlucky Person https://www.youtube.com/watch?v=9sPZrErFctk Easy Drawing and Craft https://www.youtube.com/channel/UCdI7XrlCYYeLXuDX9j074DA https://youtu.be/GlpFNgILex4

New Tenali Raman Stories In Telugu | పిల్లలు కథలు తెలుగు | Telugu Stories For Kids

Presenting New Tenali Raman Stories In Telugu (Tenali Ramakrishna Stories In Telugu, పిల్లలు కథలు తెలుగు, Telugu Stories For Kids). Loads of giggles are guaranteed! Sure you and your Kids will love watching it. Subscribe Us For Amazing Telugu Kids Stories http://bit.ly/KidsPlanetTelugu Popular Tenali Raman Stories In Telugu Top 10 Telugu Kathalu - https://youtu.be/LRrzaSc_Xjw The Earth Swallowed Tenali Raman - https://youtu.be/rgGZq1l6TeI Thief Caught Red Handed (Tenali Raman Story) - https://youtu.be/8_rI_TNQ1ck 'Sri Krishna Devaraya' was the emperor of vizayanagra. He had eight Pundits in his 'Astana' 'Tenalirama' is one among them. He is very clever and spontaneous. 'Sri Krishna Devaraya' had growing some special kind of brinjal plants in his garden. The brinjal is of very rare kind and its curry is very tasty. And 'Sri Krishna Devaraya' like the curry very much. Since the plants are only few the gardens was provided with high security. No one was allowed to view the plants without the king's permission also. Once the king arranged dinner for his pundits and in which the brinjal was cooked served. Tenali Rama enjoyed the brinjal Curry very much and went home. But he is unable to forget the taste. He told to his wife that he had brinjal curry in the dinner which is of special kind and was very tasty. The fact is that Tenali Ramas wife also likes brinjal curry very much. So she asked Tenali Rama to bring few brinjals so that she will prepare a curry and taste it. But Tenali Rama knows that the king is taking extreme care about the Brinjal plants and he can easily detect missing of even one brinjal from his garden. And, he will chopped off the thief's head right then as a punishment for the theft, if he caught him. But Tenali's wife pleaded him to bring a brinjal from the garden without telling to anybody. She wanted to taste the brinjal. Tenali Rama was left with no chance than thefting the brinjal from king's garden. One night he went to the kings garden and jumped the wall of the king's garden and plucked few brinjals from the garden, and brought to home. By gods grace no one had seen him. Subscribe Us For Amazing Telugu Kids Stories http://bit.ly/KidsPlanetTelugu

నాలుగు బ్రాహ్మణులు | Four Brahmans in Telugu | Telugu Stories | Telugu Fairy Tales

నాలుగు బ్రాహ్మణులు | Four Brahmans in Telugu | Telugu Stories | Stories in Telugu | Fairy Tales in Telugu | Stories | Fairy Tales Stories in Telugu | 4K UHD | Telugu Fairy Tales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 మరింత వీడియోలను చూడండి 💙 Watch More Videos in Telugu 💙 ► Sleeping Beauty in Telugu : https://youtu.be/C5MVCwjxscI ► సిండ్రెల్లా - Cinderella : https://youtu.be/-R1h6KcGAv8 ► బద్దకపు బ్రాహ్మణుడు - Lazy Brahmin : https://youtu.be/_9i3IJriMX8 ► కోతి మరియు మొసలి కధ - Monkey and Crocodile : https://youtu.be/joSeO4YiIVo ► Hansel and Gretel in Telugu : https://youtu.be/MVVy5KTSlAo ► Thumbelina in Telugu : https://youtu.be/17VDeCwT_VQ ► రపుంజీల్ - Rapunzel : https://youtu.be/sO699SzQsWs ► Jungle Book in Telugu : https://youtu.be/UvLSZC9XHy4 ► ది లేజీ డొంకి - Lazy Donkey : https://youtu.be/csnYEWiZdyQ ► సన్ అండ్ ది మూన్ - Sun And The Moon : https://youtu.be/QHYcJtWdHFg ► అలాద్దీన్ మరియు అద్భుతమైన దీపం - Aladdin and The Magic Lamp : https://youtu.be/Ss4-4Lysxm4 ► ది మేజిక్ పోట్ - Magic Pot : https://youtu.be/QuODgIscMwk ► బ్యూటీ అండ్ ది బీస్ట్ - Beauty And The Beast : https://youtu.be/bZrKUZrc9uk ► బంగారు పక్షి - Golden Bird : https://youtu.be/GAI3a7_JRw0 ► ఎ లిటిల్ మౌస్ హూ వాస్ ఎ ప్రిన్సెస్ - Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/uQhA7yWfA1U ► జాక్ మరియు బీన్స్టాక్ - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/7E0GqEjNZkg ► ది లిటిల్ మ్యాచ్ గర్ల్ - Little Match Girl : https://youtu.be/48G-3bKd0Q8 ► ది డాన్సింగ్ ప్రిన్సెస్ - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/Lez1kpaugfU ► లయన్ అండ్ ది మౌస్ - Lion and the Mouse : https://youtu.be/c_9JeltNQHc ► ఎల్విస్ అండ్ ది షూ మేకర్ - Elves and The Shoe Maker : https://youtu.be/BDcR0aTcFuM #TeluguFairyTalesChannel

అలాద్దీన్ మరియు అద్భుతమైన దీపం | Aladdin and the Magic Lamp in Telugu | Telugu Fairy Tales

అలాద్దీన్ మరియు అద్భుతమైన దీపం | Aladdin and the Magic Lamp in Telugu | Telugu Stories | Stories in Telugu | Fairy Tales in Telugu | Stories | Fairy Tales Stories in Telugu | 4K UHD | Telugu Fairy Tales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel: http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 మరింత వీడియోలను చూడండి 💙 Watch More Videos in Telugu 💙 ► Sleeping Beauty in Telugu : https://youtu.be/C5MVCwjxscI ► సిండ్రెల్లా - Cinderella : https://youtu.be/-R1h6KcGAv8 ► బద్దకపు బ్రాహ్మణుడు - Lazy Brahmin : https://youtu.be/_9i3IJriMX8 ► కోతి మరియు మొసలి కధ - Monkey and Crocodile : https://youtu.be/joSeO4YiIVo ► Hansel and Gretel in Telugu : https://youtu.be/MVVy5KTSlAo ► Thumbelina in Telugu : https://youtu.be/17VDeCwT_VQ ► రపుంజీల్ - Rapunzel : https://youtu.be/sO699SzQsWs ► Jungle Book in Telugu : https://youtu.be/UvLSZC9XHy4 ► ది లేజీ డొంకి - Lazy Donkey : https://youtu.be/csnYEWiZdyQ ► సన్ అండ్ ది మూన్ - Sun And The Moon : https://youtu.be/QHYcJtWdHFg ► అలాద్దీన్ మరియు అద్భుతమైన దీపం - Aladdin and The Magic Lamp : https://youtu.be/Ss4-4Lysxm4 ► ది మేజిక్ పోట్ - Magic Pot : https://youtu.be/QuODgIscMwk ► బ్యూటీ అండ్ ది బీస్ట్ - Beauty And The Beast : https://youtu.be/bZrKUZrc9uk ► బంగారు పక్షి - Golden Bird : https://youtu.be/GAI3a7_JRw0 ► ఎ లిటిల్ మౌస్ హూ వాస్ ఎ ప్రిన్సెస్ - Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/uQhA7yWfA1U ► జాక్ మరియు బీన్స్టాక్ - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/7E0GqEjNZkg ► ది లిటిల్ మ్యాచ్ గర్ల్ - Little Match Girl : https://youtu.be/48G-3bKd0Q8 ► ది డాన్సింగ్ ప్రిన్సెస్ - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/Lez1kpaugfU ► లయన్ అండ్ ది మౌస్ - Lion and the Mouse : https://youtu.be/c_9JeltNQHc ► ఎల్విస్ అండ్ ది షూ మేకర్ - Elves and The Shoe Maker : https://youtu.be/BDcR0aTcFuM #TeluguFairyTalesChannel

Theerpu - Telugu Stories for Kids | Panchatantra kathalu | Moral Short Story for children

Subscribe for updates --- https://www.youtube.com/user/FairyToonzTelugu?sub_confirmation=1 TELUGU RHYMES for Kids --- https://www.youtube.com/channel/UCGeNlgLiFK52ie3FSjYqF-g?sub_confirmation=1 TELUGU STORIES for Kids --- https://www.youtube.com/user/FairyToonzTelugu?sub_confirmation=1 Watch Theerpu - Telugu Stories for Kids | Panchatantra kathalu | Moral Short Story for children Fairy Toonz Channel is an online kids entertainment and educational platform, specialized in Kids Stories & Popular Telugu Nursery Rhymes for Kids. Learning with fun factor makes education easy for your children. Fairy Toonz is dedicated in nurturing young minds into being Intellectuals. -------------- Watch our videos in other languages -------------- English Stories for Kids: https://www.youtube.com/user/FairyToonz?sub_confirmation=1 Hindi Stories for Kids: https://www.youtube.com/channel/UCvgv0KT08YTjoiUE5SojPFA?sub_confirmation=1 Hindi Rhymes for Kids: https://www.youtube.com/channel/UC4oZVWj2FIeYcgMm0QuvNHw?sub_confirmation=1 Follow us on Facebook @ https://www.facebook.com/FairyToonz Visit our website: http://www.fairytoonz.com/ #fairytoonztelugu #telugustories #telugukathalu #storiesintelugu

Easy Drawing and Craft
https://www.youtube.com/channel/UCdI7XrlCYYeLXuDX9j074DA
List for Stories

Cat For Horse
Clever Son
Hungry Horse
Jar Of Seeds
Lost Ring
Magician
Nothing
Sharing Reward
Thieves
Trip To Delhi
https://www.youtube.com/watch?v=o-8R6cXDooI


Easy Drawing and Craft
https://www.youtube.com/channel/UCdI7XrlCYYeLXuDX9j074DA

https://youtu.be/GlpFNgILex4

Comments for video: