អាសុខកាច អាសុខស្លូត - Khmer Fairy Tales

author ស្តាប់រឿង - SdabReung   7 мес. назад
85,421 views

0 Like   0 Dislike

រឿង ចៅទ្រិស​ - Jao Tris | Khmer Fairy Tales | រឿងនិទានខ្មែរ | By Kunthea Soeun

រឿង ចៅទ្រិសបានប្រពន្ធអស់អ្នកក្នុងវាំង - Jao Tris married his wife to the king​ | Khmer Fairy Tales | រឿងនិទានខ្មែរ | គ្មានអ្វីពុំស្មើរមានគ្មានប្រាជ្ញា Kunthea Soeun Khmer Legend Khmer Fairy Tales #Kunthea_Soeun #KuntheSoeun Google Plus https://plus.google.com/u/0/+KuntheaSoeun Facbook https://www.facebook.com/kunthea.soeun Youtube Channel https://www.youtube.com/c/KuntheaSoeun

រឿងដូនចាស់ក្នងឃ្លោក-Grand Mother in the Gourd | Khmer Fairy Tales | រឿងនិទានខ្មែរ | By...

រឿង ដូនចាស់ក្នងឃ្លោក - Grand Mother in the Gourd | Khmer Fairy Tales | រឿងនិទានខ្មែរ Khmer Legend Khmer Story Kunthea Soeun #Kunthea_Soeun #KuntheSoeun Google Plus https://plus.google.com/u/0/+KuntheaSoeun Facbook https://www.facebook.com/kunthea.soeun Youtube Channel https://www.youtube.com/c/KuntheaSoeun

ភីណូឆីអូ | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ |រឿងនិទា...

ភីណូឆីអូ | The Pinocchio in Khmer | តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ | តុក្កតា | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ | 4K UHD | រឿងនិទានខ្មែរ | Khmer Fairy Tales #EnglishFairyTales #KhmerFairyTales Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙 ► កូនជ្រួកទាំង៣ - Three little Pigs : https://youtu.be/KZ12JiGf3r0 ► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella : https://youtu.be/1zxR0c2_R0I ► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf and The Seven Little Goats : https://youtu.be/ZVvwFZcRxZM ► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel : https://youtu.be/rjohrqFqiks ► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel : https://youtu.be/-tv-97rIlxg ► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់ - Sleeping Beauty : https://youtu.be/gvUFg-AWu68 ► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/od9gqpqQ0e4 ► ទាអាក្រក់ - The Ugly Duckling : https://youtu.be/bEqdPK1bjeA ► ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ - The Sun and The Moon : https://youtu.be/3GvHPt_o4ls ► សាំបេលីណា - Thumbelina : https://youtu.be/uhU8bL0sqHU ► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince : https://youtu.be/0C_Vilru-WY ► អាលីបាបានិងចោរ40នាក់ - Alibaba and 40 Thieves : https://youtu.be/MT9zrRGKToU ► អាឡាដាំង និងចង្រ្កៀងទិព - Aladdin and The Magic Lamp : https://youtu.be/T8KTf0v6sZE ► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin : https://youtu.be/VB_KBNJ_dHU ► អណ្តូងតូចតាច -The Little Mermaid : https://youtu.be/C0-D-_yJr0o ► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots : https://youtu.be/tr3gZfDheec ► រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់ - Beauty And The Beast : https://youtu.be/6h_7YssNP4A ► ភីណូឆីអូ - Pinocchio : https://youtu.be/REoeoNY-8Zc ► ព្រះនាងព្រិលទឹកកក - The Snow Queen : https://youtu.be/UTLLCj61BLo ► អ្នកជំនួយការអូហ្ស - The Wizard Of Oz : https://youtu.be/uTP3aItV-9U

Shaun The Sheep 2017 Full Episodes English | Shaun The Sheep Season 4 Episodes 5 - 8

Shaun The Sheep 2017 Full Episodes English | Shaun The Sheep Season 4 Episodes 5 - 8 Shaun the Sheep Movie : 0:00 Shaun the Sheep Season 4 Episode 05 3DTV 6:00 Shaun the Sheep Season 4 Episode 06 The Smelly Farmer 12:00 Shaun the Sheep Season 4 Episode 07 DIY 18:00 Shaun the Sheep Season 4 Episode 08 The Rabbit Shaun the Sheep is a British stop-motion animated television series and spin-off of the Wallace and Gromit franchise. The series stars Shaun — a sheep previously featured in the 1995 short film A Close Shave and in the Shopper 13 short film from the 2002 Wallace and Gromit's Cracking Contraptions series — and his madcap adventures around a small farm as the leader of his flock. Having first aired in the UK on CBBC in March 2007 and broadcast in 180 countries globally, the series consists of 150 seven-minute episodes. The fifth series contains 20 episodes and has been aired in the Netherlands from 1 December 2015 until 1 January 2016. The series inspired its own spin-off, Timmy Time, which follows the adventures of Shaun's small cousin and is aimed at younger viewers. A feature-length film, titled Shaun the Sheep Movie, was released theatrically in 2015. A 30-minute film, titled Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas, was aired as a 2015 Christmas TV special. Series 5 is currently airing in the UK since 5 September 2016. Pre-production for the second feature-length film titled Shaun the Sheep Movie 2 was scheduled to start in January 2017.

រឿង យក្ស និង អ្នកដំណើរ - រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ - 4K UHD - Khmer Fairy Tales

រឿង យក្ស និង អ្នកដំណើរ​​ រឿង កណ្តុរនឹងកង្កែប រឿង កណ្តុស្រេកឃ្លាន រឿង ក្ងោកនឹងគ្រាល រឿង សត្វស្រមោចនឹងសត្វរុយ - រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ - 4K UHD - Khmer Fairy Tales សូមរីករាយទស្សនា រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ ពីឆាណែលយើងខ្ញុំដោយរីករាយ រូបភាពច្បាស់ HD សំលេងពិរោះ ។ រឿងនិទានខ្មែរទាំងអស់ជាប្រភេទ រឿងព្រេងនិទានបុរាណខ្មែរយើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែង ប្រវត្តិសាស្រ្ត ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី បុគ្គលល្បីៗក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត គំនិតអប់រំ ល្បងប្រាជ្ញា និងមានរឿងព្រេងខ្មែរ ជាច្រើនប្រភេទទៀត ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តហើយចង់គាំទ្រ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមចុចប៉ូតុង Subscribe និង ចុចលើសញ្ញាកណ្តឹងដើម្បីទទួលបាន វីឌីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត ។

អាសុខកាច អាសុខស្លូត

Comments for video: