រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងតាបសលួចមាស Khmer Legend

author PNK KRONG BAKSEY - ចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្មែរ   2 мес. назад
289 views

2 Like   1 Dislike

រឿង ពស់ថ្លាន់ក្អែរពិស - រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ - 4K UHD - Khmer Fairy Tales

រឿង ពស់ថ្លាន់ក្អែរពិស - រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ - 4K UHD - Khmer Fairy Tales សូមរីករាយទស្សនា រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ ពីឆាណែលយើងខ្ញុំដោយរីករាយ រូបភាពច្បាស់ HD សំលេងពិរោះ ។ រឿងនិទានខ្មែរទាំងអស់ជាប្រភេទ រឿងព្រេងនិទានបុរាណខ្មែរយើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែង ប្រវត្តិសាស្រ្ត ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី បុគ្គលល្បីៗក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត គំនិតអប់រំ ល្បងប្រាជ្ញា និងមានរឿងព្រេងខ្មែរ ជាច្រើនប្រភេទទៀត ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តហើយចង់គាំទ្រ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមចុចប៉ូតុង Subscribe និង ចុចលើសញ្ញាកណ្តឹងដើម្បីទទួលបាន វីឌីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត ។

រឿង សត្វរមាស - រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ - 4K UHD - Khmer Fairy Tales

រឿង សត្វរមាស - រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ - 4K UHD - Khmer Fairy Tales សូមរីករាយទស្សនា រឿងព្រេងនិទានខ្មែរ ពីឆាណែលយើងខ្ញុំដោយរីករាយ រូបភាពច្បាស់ HD សំលេងពិរោះ ។ រឿងនិទានខ្មែរទាំងអស់ជាប្រភេទ រឿងព្រេងនិទានបុរាណខ្មែរយើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែង ប្រវត្តិសាស្រ្ត ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី បុគ្គលល្បីៗក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត គំនិតអប់រំ ល្បងប្រាជ្ញា និងមានរឿងព្រេងខ្មែរ ជាច្រើនប្រភេទទៀត ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តហើយចង់គាំទ្រ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមចុចប៉ូតុង Subscribe និង ចុចលើសញ្ញាកណ្តឹងដើម្បីទទួលបាន វីឌីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត ។

ថូវេទមន្ត - រឿងនិទានខ្មែរ - រឿងនិទាន - 4K UHD - Khmer Fairy Tales

ថូវេទមន្ត - The Magic Pot in Khmer - រឿងនិទានខ្មែរ - រឿងនិទាន - តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ - រឿងនិទានខ្មែរ2017 - រឿងនិទានខ្មែរ full - 4K UHD - Khmer Fairy Tales Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙 ► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel in Khmer - https://youtu.be/rjohrqFqiks ► ភីណូឆីអូ - Pinocchio in Khmer - https://youtu.be/REoeoNY-8Zc ► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់​ - Sleeping Beauty in Khmer - https://youtu.be/gvUFg-AWu68 ► ភីតធឺ ភេន - Peter Pan in Khmer - https://youtu.be/Irt3g59dujM ► កូនជ្រួកទាំង៣​ - Three little Pigs in Khmer - https://youtu.be/KZ12JiGf3r0 ► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel in Khmer - https://youtu.be/-tv-97rIlxg ► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella in Khmer - https://youtu.be/1zxR0c2_R0I ► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf and 7 Goat Kids in Khmer - https://youtu.be/ZVvwFZcRxZM ► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin in Khmer - https://youtu.be/VB_KBNJ_dHU ► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince in Khmer - https://youtu.be/0C_Vilru-WY ► ទាអាក្រក់ - The Ugly Duckling in Khmer - https://youtu.be/bEqdPK1bjeA ► អ្នកផ្លុំប៉ិយ នៃទីក្រុងហេមលីន - Pied Piper Of Hamelin in Khmer - https://youtu.be/FGeGFuPsDjc ► ព្រះនាងទាំង ១២ រាំ - 12 Dancing Princess in Khmer - https://youtu.be/NuQdr9zzKfc ► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess in Khmer - https://youtu.be/od9gqpqQ0e4 ​ ► ហង្សព្រៃ - The Wild Swan In Khmer - https://youtu.be/cjEnm9ALBsk ► អណ្តូងតូចតាច - The Little Mermaid in Khmer - https://youtu.be/C0-D-_yJr0o ► ទីក្រុងកណ្ដុរ និង កណ្ដុរជនបទ -Town Mouse And The Country Mouse Story In Khmer - https://youtu.be/xFjhAsJSqrY ► ព្រះអង្គម្ចាស់រីករាយ - Happy Prince in Khmer - https://youtu.be/272bP674eCs ► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots in Khmer - https://youtu.be/tr3gZfDheec ► ទេវតាតូច និងជាងដេរស្បែកជើង - Elves And the Shoe Maker in Khmer - https://youtu.be/T1Okc9JAEzI

ដើមឈើអំណោយ - រឿងនិទានខ្មែរ - រឿងនិទាន - 4K UHD - Khmer Fairy Tales

ដើមឈើអំណោយ - រឿងនិទានខ្មែរ - រឿងនិទាន - តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ - រឿងនិទានខ្មែរ2017 - រឿងនិទានខ្មែរ full - 4K UHD - Khmer Fairy Tales Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙 ► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel in Khmer - https://youtu.be/rjohrqFqiks ► ភីណូឆីអូ - Pinocchio in Khmer - https://youtu.be/REoeoNY-8Zc ► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់​ - Sleeping Beauty in Khmer - https://youtu.be/gvUFg-AWu68 ► ភីតធឺ ភេន - Peter Pan in Khmer - https://youtu.be/Irt3g59dujM ► កូនជ្រួកទាំង៣​ - Three little Pigs in Khmer - https://youtu.be/KZ12JiGf3r0 ► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel in Khmer - https://youtu.be/-tv-97rIlxg ► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella in Khmer - https://youtu.be/1zxR0c2_R0I ► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf and 7 Goat Kids in Khmer - https://youtu.be/ZVvwFZcRxZM ► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin in Khmer - https://youtu.be/VB_KBNJ_dHU ► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince in Khmer - https://youtu.be/0C_Vilru-WY ► ទាអាក្រក់ - The Ugly Duckling in Khmer - https://youtu.be/bEqdPK1bjeA ► អ្នកផ្លុំប៉ិយ នៃទីក្រុងហេមលីន - Pied Piper Of Hamelin in Khmer - https://youtu.be/FGeGFuPsDjc ► ព្រះនាងទាំង ១២ រាំ - 12 Dancing Princess in Khmer - https://youtu.be/NuQdr9zzKfc ► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess in Khmer - https://youtu.be/od9gqpqQ0e4 ​ ► ហង្សព្រៃ - The Wild Swan In Khmer - https://youtu.be/cjEnm9ALBsk ► អណ្តូងតូចតាច - The Little Mermaid in Khmer - https://youtu.be/C0-D-_yJr0o ► ទីក្រុងកណ្ដុរ និង កណ្ដុរជនបទ -Town Mouse And The Country Mouse Story In Khmer - https://youtu.be/xFjhAsJSqrY ► ព្រះអង្គម្ចាស់រីករាយ - Happy Prince in Khmer - https://youtu.be/272bP674eCs ► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots in Khmer - https://youtu.be/tr3gZfDheec ► ទេវតាតូច និងជាងដេរស្បែកជើង - Elves And the Shoe Maker in Khmer - https://youtu.be/T1Okc9JAEzI

រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់ - រឿងនិទានខ្មែរ - រឿងនិទាន - 4K U...

រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់ - Beauty And The Beast In Khmer - រឿងនិទានខ្មែរ - រឿងនិទាន - តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ - រឿងនិទានខ្មែរ2017 - រឿងនិទានខ្មែរ full - 4K UHD - Khmer Fairy Tales Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙 ► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel in Khmer - https://youtu.be/rjohrqFqiks ► ភីណូឆីអូ - Pinocchio in Khmer - https://youtu.be/REoeoNY-8Zc ► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់​ - Sleeping Beauty in Khmer - https://youtu.be/gvUFg-AWu68 ► ភីតធឺ ភេន - Peter Pan in Khmer - https://youtu.be/Irt3g59dujM ► កូនជ្រួកទាំង៣​ - Three little Pigs in Khmer - https://youtu.be/KZ12JiGf3r0 ► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel in Khmer - https://youtu.be/-tv-97rIlxg ► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella in Khmer - https://youtu.be/1zxR0c2_R0I ► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf and 7 Goat Kids in Khmer - https://youtu.be/ZVvwFZcRxZM ► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin in Khmer - https://youtu.be/VB_KBNJ_dHU ► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince in Khmer - https://youtu.be/0C_Vilru-WY ► ទាអាក្រក់ - The Ugly Duckling in Khmer - https://youtu.be/bEqdPK1bjeA ► អ្នកផ្លុំប៉ិយ នៃទីក្រុងហេមលីន - Pied Piper Of Hamelin in Khmer - https://youtu.be/FGeGFuPsDjc ► ព្រះនាងទាំង ១២ រាំ - 12 Dancing Princess in Khmer - https://youtu.be/NuQdr9zzKfc ► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess in Khmer - https://youtu.be/od9gqpqQ0e4 ​ ► ហង្សព្រៃ - The Wild Swan In Khmer - https://youtu.be/cjEnm9ALBsk ► អណ្តូងតូចតាច - The Little Mermaid in Khmer - https://youtu.be/C0-D-_yJr0o ► ទីក្រុងកណ្ដុរ និង កណ្ដុរជនបទ -Town Mouse And The Country Mouse Story In Khmer - https://youtu.be/xFjhAsJSqrY ► ព្រះអង្គម្ចាស់រីករាយ - Happy Prince in Khmer - https://youtu.be/272bP674eCs ► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots in Khmer - https://youtu.be/tr3gZfDheec ► ទេវតាតូច និងជាងដេរស្បែកជើង - Elves And the Shoe Maker in Khmer - https://youtu.be/T1Okc9JAEzI

សូមជួយចុច Subscribe ផង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ
Pleaseclick Subscribe to get more videos

https://www.youtube.com/channel/UCBhbNgxY2UQBV9tEi6VUn0Q
01 ព្រះនាងកណ្តុរ A Little Mouse Who Was A Princess in Khmer 4K UHD Khmer Fairy Tales
https://youtu.be/n1djSg0DSkU
learn english speaking,
learning english grammar,
learning english speaking,
learning english conversation,
learn english youtube,
learn english free online,
learning english vocabulary,
learning english bbc,
basic english learning,
basic english pdf,
basic english lessons for beginners pdf,
english grammar for beginners,
basic english speaking,
basic english conversation,
basic english 850 words,
basic english words,
learn english grammar step by step,
basic english conversation pdf,
basic english conversation daily use,
simple english conversation examples,
conversation english for beginners,
daily english conversation dialogues,
english conversation lessons,
english speaking conversation topics,
daily conversation in english for speaking,

fairy tale khmer,Khmer​ fairy,khmer fairy tale,រឿងនិទាន,រឿងនិទានខ្មែរ,khmer kids,khmer,khmer fairy tales,khmer story,fairy tales,ព្រេងនិទានខ្មែរ,រឿងនិទានខ្មែរ2017,khmer children stories,កុមារ,Khmer cartoon,Khmer Folk tale for Children,4k uhd,រៀនខ្មែរ,Khmer story telling for kid,ខ្មែរ រឿងរ៉ាវការចូលគេង,រឿងកុមារ រឿងរ៉ាវសព្វថ្ងៃ,រឿងនិទានខ្មែរ full,រឿងនិទានខ្មែរ 2017,ទាអាក្រក់,រឿងកុមារ,រឿងរ៉ាវសព្វថ្ងៃ,រឿងរ៉ាវការចូលគេង,ខ្មែរ,សាំបេលីណា,ហេនសល និង ហ្គេថល,ភីណូឆីអូ,រ៉ាផានហ្សល,ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់,ទីក្រុងកណ្ដុរ និង កណ្ដុរជនបទ,story khmer,ចចក,និទានខ្មែរ,ព្រះនាង និង កង្កែប,Hansel and Gretel in Khmer,Rumpelstiltskin in Khmer,រាំផាសស្ទាលស្គីន,he ugly duckling in Khmer,ugly duckling in Khmer,ក្មេងស្រីឈើគូស,The Little Match Girl in Khmer,Khmer story for kids,Pinocchio in Khmer,Stories in Khmer,Sleeping Beauty in Khmer,Rapunzel in Khmer,ស៊ីនដឺរេឡា,Cinderella in Khmer,Three little Pigs and Big Bad Wolf in Khmer,កូនជ្រួកទាំង៣,ភីតធឺ ភេន,Wolf and Seven Goat Kids in Khmer,Wolf and 7 Goat Kids in Khmer,ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧,alibaba 40 thieves,លក្ខណៈសម្លេងរបស់តួអង្គនីមួយៗ៖,ព្រះនាងព្រិលទឹកកក,The Snow Queen in Khmer,ម្ចាស់ក្សត្រី និងគ្រាប់សណ្ដែក,The Princess And The Pea - Khmer Fairy Tales,Emperor's New Clothes in Khmer,ព្រះភូសាថ្មីរបស់ព្រះចៅអធិរាជ,កូនជ្រូកទាំង3,khmer fairy tale new,khmerfaiirytales,khmer tale,fairy tales khmer,khmer. fairy tales,fairy khmer story,ថូមាស,khmer fairytale,the wizard of oz story,the wizard of oz in khamer,សាំបេលីណា - Thumbelina In Khmer,Happy Prince Story In Khme,ព្រះអង្គម្ចាស់រីករាយ,រឿង៖ ទេវតាតូច និងជាងដេរស្បែកជើង,Elves And the Shoe Maker In Khmer,The Little Mermaid Story IN Khmer,អណ្តូងតូចតាច,town mouse and the country mouse story in khmer,ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង,រឿង៖ កុមារី ហៃឌី HEI DI,heidi story in khmer,Beauty And The Beast In Khmer,រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់,ព្រះនាងកណ្តុរ,khmer fairy tales 4k uhd khmer kids
khmer fairy, khmer kids, រឿងរ៉ាវសព្វថ្ងៃ, khmer children stories, Khmer Folk tale for Children, ហេនសល និង ហ្គេថល, khmer fairy tales, រឿងរ៉ាវការចូលគេង, Khmer cartoon, khmer fairy tale, រឿងនិទានខ្មែរ full, ព្រេងនិទានខ្មែរ, Khmer story telling for kid, ខ្មែរ, khmer, រឿងនិទានខ្មែរ 2017, រឿងនិទានខ្មែរ2017, រឿងនិទាន, រឿងនិទានខ្មែរ, fairy tales, កុមារ, រឿងកុមារ, fairy tale khmer, khmer story, Hansel and Gretel in Khmer, 4k uhd, រៀនខ្មែរ

Comments for video: