தி கிவ்விங் ட்ரீ | Giving Tree in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Fairy Tales

author Tamil Fairy Tales   9 мес. назад
791,677 views

2,605 Like   456 Dislike

சோம்பேறி பெண்ணும் | Lazy Girl in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Fairy Tales

சோம்பேறி பெண்ணும் | Lazy Girl in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy Tales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙 ► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4 ► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0 ► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk ► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ ► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac ► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY ► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8 ► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM ► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio ► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A ► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA ► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ ► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU ► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8 ► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns ► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw ► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk ► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs ► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E ► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8

የቀርከሀ ቆራጩ ታሪክ | Tale of the Bamboo Cutter in Amharic | Amharic Fairy Tales

የቀርከሀ ቆራጩ ታሪክ | Tale of the Bamboo Cutter in Amharic | Amharic Story for Kids | Amharic Kids Story | Ethiopian Kids Story | Amharic Story | Fairy Tales | 4K UHD | Amharic Fairy Tales ★ Subscribe us on YouTube : http://bit.ly/2EM9nku ★ Like us on Facebook : http://bit.ly/2Q7guVN ★ Follow us on Instagram : http://bit.ly/2Joh138 ★ Twitter : http://bit.ly/2JoNoyE ★ Google Plus : http://bit.ly/2zbCmYT Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ይመልከቱ 💙 Watch more videos in Amharic 💙 ► ትንሾቹ ልዕልት አይጥ - Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/uofipZZhZ4I ► ተኩላውና ሰባቱ ልጆች - Wolf and Seven Little Goats : https://youtu.be/rBkHQMDbjEY ► አንበሳና አይጥ - Lion And Mouse : https://youtu.be/ICk03t9WTcE ► እንቁራሪቱ ልዑል - Frog Prince : https://youtu.be/8HXynleIxi0 ► የበረዶ ንግስት - Snow Queen : https://youtu.be/XljREdKqGoM ► ሲንደሬላ - Cinderella : https://youtu.be/Ml1K7wo5Igo ► ራፑንዘል - Rapunzel : https://youtu.be/ZGqUs0dS64o ► ፑስ በቦቴ - Puss in Boots : https://youtu.be/qU-UysUX-U8 ► አስራ ሁለቱ ደናሽ ልዕልቶች - 12 dancing Princess : https://youtu.be/jCw8Rq-s8O4 ► በረዶ ነጭና ሰባቱ ድንክዬዎች - Snow White and the Seven Dwarfs : https://youtu.be/jQIbGv1tCWg ► ተምበሊና - Thumbelina : https://youtu.be/_ipdXHswiYc ► ጃክና የባቄላው ተክል - Jack and The Beanstalk : https://youtu.be/V8MF4-tyoBs ► ቆንጆዋና አውሬው - Beauty and Beast : https://youtu.be/MGTI3Ef-9xs ► ሀንሰልና ግሬተል - Hansel and Gretel : https://youtu.be/94KW6BbQcSc ► ሶስቱ ትንንሽ አሳማዎች - Three Little Pigs : https://youtu.be/a7v1Y_b_a04 ► የከተማ አይጥና የገጠር አይጥ - Town Mouse and Country Mouse : https://youtu.be/8X1ImdyEn94 ► የጫካ መጽሀፍ - Jungle Book : https://youtu.be/ekuo3gu5ouY ► ትንሷ ባለ ቀይ ቆብ - Little Red Riding Hood : https://youtu.be/FiiUmxshFrw ► ረምፕእልስቲለትስኪን - Rumpelstiltskin : https://youtu.be/FW9DXiKbaXk ► ደስተኛ ልዑል - Happy Prince : https://youtu.be/DjkjGUdhFD8

Tom Thumb Full Movie | Tamil Fairytales | டாம் தம்ப் | தமிழ் கற்பனைக் கதைகள் | படுக...

Watch amazing Animated Fairy Tales playlist including Little Red Riding Hood, Three Little Pigs, , Sleeping Beauty, Snow White Rapunzel, The Gingerbread Man and many more - https://goo.gl/wsrZqU TOM THUMB STORY: Once, a farmer and his wife had their first child after many years of marriage. The boy was as small as his father’s thumb. The queen of fairies came dancing and named him Tom Thumb. One day, while Tom’s mother was making pudding, Tom, who was playing nearby, slipped inside the bowl and was drowned in the batter. He started kicking and thrashing to save himself. The move­ment in the pudding scared his mother, who was unable to see Tom inside. She gave the bat­ter away to a beggar, who later discovered little Tom inside. Tom came back from the beg­gar’s house and told his par­ents all that had happened and his mother felt very sorry for what she had done. A few days later, a raven picked up little Tom and dropped him in the sea. A magnificent fish swallowed him. After a while, some fisher­men caught the fish and gave it to King Arthur’s servants. When the servants cut the fish, they were surprised to see Tom inside and presented him to King Arthur. The king was delighted and kept Tom who entertained everyone with his funny tricks. Later, Tom was knighted and became Sir Thomas Thumb. One day, the queen of fairies took Tom to fairyland but by the time he returned, King Arthur and all his knights had died. Tom stayed with the new king in his palace and contin­ued to entertain everyone with his tricks for a long time to come. #tomthumb #fairytale #fairytales #kids #shortstories #fullmovie #cartoon #tomthumb

எல்வெஸ் அண்ட் சூ மேக்கர் | Elves and Shoe Maker in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Fairy Tales

எல்வெஸ் அண்ட் சூ மேக்கர் | Elves and Shoe Maker in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy Tales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙 ► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4 ► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0 ► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk ► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ ► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac ► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY ► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8 ► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM ► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio ► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A ► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA ► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ ► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU ► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8 ► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns ► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw ► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk ► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs ► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E ► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8

மாஜிக் பாட் | Magic Pot in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Fairy Tales

மாஜிக் பாட் | Magic Pot in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy Tales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙 ► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4 ► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0 ► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk ► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ ► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac ► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY ► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8 ► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM ► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio ► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A ► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA ► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ ► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU ► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8 ► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns ► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw ► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk ► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs ► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E ► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8

தி கிவ்விங் ட்ரீ | Giving Tree in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy TalesWatch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙

► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4

► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0

► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk

► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ

► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac

► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY

► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8

► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM

► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio

► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A

► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA

► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ

► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU

► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8

► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns

► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw

► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk

► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs

► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E

► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8

Comments for video: