அழகியும் மிருகமும் | Beauty and the Beast in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Fairy Tales

author Tamil Fairy Tales   2 год. назад
3,218,753 views

7,484 Like   1,870 Dislike

Peppa Pig English Episodes 🔴 LIVE Peppa Pig Full Episodes - Peppa Pig Official

Peppa Pig English Episodes 🔴 LIVE Peppa Pig Full Episodes - Peppa Pig Official What's YOUR favourite Peppa Pig episode? ☆ Subscribe for more videos: http://bit.ly/PeppaPigYT #PeppaPig #PeppaPigEnglish #Peppa ☆ Are you in the US? Buy our Peppa Pig DVD’s now! http://bit.ly/PeppaDVDsAmazon ☆ Watch more Peppa Pig - https://www.youtube.com/watch?v=zf4lsRicBVQ&list=PLFEgnf4tmQe_L3xlmtFwX8Qm5czqwCcVi 🔴https://www.youtube.com/watch?v=vfMTu__b_xY&list=PLFEgnf4tmQe9AM90IClvfITXzpsKNgKJ_ 🔴https://www.youtube.com/watch?v=LZaxTGtqKCI&list=PLFEgnf4tmQe8PhmAq9UnoaN47ACLb2RMa Welcome to the Official Peppa Pig channel and the home of Peppa on YouTube! We have created a world of Peppa with episodes and compilations to keep even the most dedicated Peppa fans happy. Enjoy and don't forget to subscribe. ☆ Like Peppa Pig on Facebook: http://bit.ly/PeppaPigFB ☆ Watch more: http://bit.ly/PeppaPigYTEps ☆ Visit our official website:http://bit.ly/PeppaPigWebsite ☆ Follow Peppa on Twitter: http://bit.ly/PeppaPigTwitter ☆ Are you in the US? Buy our Peppa Pig DVD’s now! http://bit.ly/PeppaDVDsAmazon

জাদুর চশমা | The Magical Glasses | Moral Stories For Kids | Maha Cartoon TV XD Bangla

Watch another story of on Maha cartoon TV XD Bangla named ‘The Magical Glasses’ (জাদুর চশমা) Moral story for kids. In this story there is a poor farmer who got ‘The Magical Specs’. See how that man became greedy and that specs gave him a life lesson. Bangla cartoon stories is very famous in children's which give very good moral, these animated stories are very popular among the children because it is very simple, meaningful, interesting, inspirational with funny characters' which are latest and best in the class. Stories are very simple, interesting, old and entertaining which you can watch for free on YouTube Maha Cartoon TV XD Bangla Channel. You can say its bedtime nursery stories with morality (জাদুর চশমা). Subscribe Maha Cartoon TV XD Bangla. Do like, share, and comment below! #TheMagicalGlasses #BanglaCartoon #MoralStoriesInBangla #জাদুরচশমা

ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் | Hansel and Gretel in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Tamil Fairy Tales

ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் | Hansel and Gretel in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy Tales Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales 💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙 ► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4 ► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0 ► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk ► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ ► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac ► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY ► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8 ► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM ► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio ► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A ► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA ► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ ► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU ► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8 ► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns ► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw ► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk ► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs ► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E ► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8 #TamilFairyTalesChannel

बालगीत | हिंदी कविताएं | बच्चों के लिए गाने | Nursery Rhymes For Kids | Kids Tv Ind...

बच्चों के लिए गाने Watch and enjoy these live popular hindi nursery rhymes for kids. These beautiful kindergarten hindi baby songs make kids learn new things with fun. Watch our children rhyme videos and leave your comments. Come back to check out our latest uploads on Kids Learning Videos, Kids Moral Stories, Fun Rhymes, Rhymes for Children, Children Songs, children stories, Hindi Nursery Rhymes.

লোভ খুবই খারাপ জিনিষ | Greed Is Bad | Panchatantra Moral Stories For Kids | Maha Cartoon TV Bangla

Watch Short and motivational Panchatantra Story named "Greed Is Bad" "লোভ খুবই খারাপ জিনিষ" Cartoons for Kids. In this Cartoons story there is a farmer who becomes greedy see how greed leads to losses. Bangla kahaniya cartoon is very famous in children's which give very good moral, these animated stories (Kahani) are very popular amongs the children because it is very simple, meaningful interesting, inspirational with funny characters which are latest and best in the class, these stories contains amazing, cute small and big popular animals. panchtantra tales in bangla are very simple, rochak, old and entertaining which you can watch for free on YouTube Maha Cartoon TV Bangla Channel, It’s very easy, best and real examples to teach your children thru cartooning in Bengali and Language. You can say its bedtime nursery stories with morality (লোভ খুবই খারাপ জিনিষ). Subscribe Maha Cartoon TV Bangla, the leading Kids Entertainment channel of India Do like, share, and comment below! #GreedIsBad #BanglaCartoon #MoralStoriesInBangla

அழகியும் மிருகமும் | Beauty and the Beast in Tamil | Fairy Tales in Tamil | Story in Tamil | Tamil Stories | Stories in Tamil | Tamil Fairy Tales Stories | 4K UHD | Tamil Fairy TalesWatch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel : http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙 மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க 💙 Watch More Videos in Tamil 💙

► தூங்கும் அழகி - Sleeping Beauty : https://youtu.be/KeZz_PEiLL4

► சின்றெல்லா - Cinderella : https://youtu.be/726uTTT0by0

► தம்பெலினா - Thumbelina : https://youtu.be/5srMTFyNRvk

► ராபுஞ்ஜெல் - Rapunzel : https://youtu.be/Tp-T39ai-CQ

► ஹேன்சலும் க்ரேட்டலும் - Hansel and Gretel : https://youtu.be/4rFNDBwnaac

► அழகியும் மிருகமும் - Beauty and the Beast : https://youtu.be/zT9Me7QXKUY

► டாம் டம்ப்பின் சாகசங்கள் - Fisherman and His Wife : https://youtu.be/F51Ck9SR9V8

► நகர எலியும் கிராம எலியும் - Town Mouse And The Country Mouse : https://youtu.be/kgfe5r2eFhM

► சோம்பேறி அந்தணர் - Lazy Brahmin : https://youtu.be/pr3NmX0Gcio

► தி சன் அண்ட் தி மூன் - Sun and Moon : https://youtu.be/gdcjUR1TV9A

► தி 12 டான்ஸிங் பிரின்சஸ் - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/noyLx3dyuVA

► அழகில்லாத வாத்துக் குஞ்சு - Ugly Duckling : https://youtu.be/IR-xiQCxSXQ

► சிறிய கடல் கன்னி - Little Mermaid : https://youtu.be/6H-xLUPe2cU

► லஸ்ய் டொங்கிய - Lazy Donkey : https://youtu.be/Ajb8nmgoPL8

► தி ஜங்கிள் புக் - Jungle Book : https://youtu.be/r8wpSeKF4Ns

► சிவப்பு காலணிகள் - Red Shoes : https://youtu.be/bx_mTnvj-xw

► கூஸ் கேர்ள் - Goose Girl : https://youtu.be/cxRxi2kBUzk

► தி லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் - Little Match Girl : https://youtu.be/2NoolD0ToYs

► எ லிட்டில் மௌஸ் ஹு வாஸ் எ பிரின்சஸ் - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/fki1AuWKG1E

► மாஜிக் பாட் - Magic Pot : https://youtu.be/n18VgOn_au8 #TamilFairyTalesChannel

Comments for video: